"Skutecznie promujemy wolność"

EN

2018-09-03

Komunikat 24/2018: Ulga na start: ministerialne notki nie rozwiązują problemu interpretacji wydanej przez gdański ZUS

Synteza:

  • Ulga na start i działalność nierejestrowa to jedne z niewielu rzeczywistych, aczkolwiek drobnych, zmian na lepsze wprowadzonych w ramach „konstytucji biznesu”, chociaż osobnego podkreślenia wymaga to, że tego rodzaju drobne zmiany nie mogą zastąpić całościowej reformy systemu podatkowego i systemu ubezpieczeń społecznych.
     
  • Okazuje się jednak, że rząd wprowadził zmiany w sposób sprzeczny ze swoimi deklaracjami. W świetle jedynej dotychczasowej interpretacji – wydanej przez oddział ZUS w Gdańsku – obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zostaje przerzucony z przedsiębiorców korzystających z ulgi na start bądź prowadzących działalność nierejestrową na kontrahentów, którzy z takimi przedsiębiorcami podpisali umowę agencyjną, umowę zlecenia albo umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.
     
  • W reakcji na medialne zamieszanie wywołane interpretacją wydaną przez gdański ZUS Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz centrala ZUS opublikowały bez żadnego trybu notki z inną wykładnią przepisów dotyczących ulgi na start, nie odnosząc się przy tym do problemów związanych z działalnością nierejestrową. Ani resorty, ani centrala ZUS nie podały jednak, na jakiej podstawie doszły do innego wniosku niż gdański oddział.
     
  • Notki te – w przeciwieństwie do interpretacji wydanej przez gdański ZUS – nie tworzą utrwalonej praktyki interpretacyjnej (art. 35 ust. 4 Prawa przedsiębiorców). Przedsiębiorcy stosujący się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej w takim samym stanie faktycznym nie mogą zostać obciążeni żadnymi sankcjami, karami ani dodatkowymi daninami, natomiast ci, którzy pójdą za radą zamieszczoną w notce, na taką ochronę liczyć nie mogą. A zatem mimo deklaracji ministerstw i ZUS zleceniodawcy osób korzystających z ulgi na start nie odprowadzają składek na własne ryzyko.

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.

Kontakt do autora:

Marcin Zieliński, ekonomista FOR
​marcin.zielinski@for.org.pl