"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Studencie, zagłosuj w wyborach!

Studencka organizacja Niezależne Zrzeszenie Studentów zachęca studentów z całej Polski do wzięcia udziału w zbliżających się wyborach samorządowych i głosowania tam, gdzie studiują .

Studiuję – Głosuję! to ogólnopolska kampania informacyjna, mająca na celu zachęcenie studentów do oddania głosu w nadchodzących Wyborach Samorządowych. Projekt jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie ze strony środowiska akademickiego na wiedzę dotyczącą życia obywatelskiego. Brak pożądanych informacji przyczynia się do coraz niższej frekwencji wyborczej, a ta z kolei negatywnie wpływa na jakość polskiej sceny politycznej. Głosując powinniśmy pamiętać o tym, że nasze wybory mają bezpośredni wpływ na jakość naszego życia, na wygląd najbliższego otoczenia, na zmiany jakie w nim mogą nastąpić, wreszcie na charakter i rozwój lokalnych społeczeństw. Studenci mieszkający zdala od rodzinnego domu mają możliwość wzięcia udziału w wyborach, po spełnieniu kilku warunków.

Jak głosować poza miejscem zameldowania?

  1. W wyborach samorządowych swój głos można oddać w miejscowości, w której jest się wpisanym w rejestrze wyborców. Jeżeli osoba chce oddać swój głos w wyborach samorządowych w miejscowości, w której zamieszkuje na stałe, a nie jest w niej zameldowana na pobyt stały, musi uzyskać wcześniej wpis do rejestru wyborców. 
  2. Wniosek o wpis do rejestru wyborców należy pobrać ze strony Państwowej Komisji Wyborczej i złożyć do właściwego ze względu na miejsce stałego zamieszkania Urzędu Gminy. Decyzję o wpisaniu albo odmowie wpisania do rejestru wyborców wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta), w terminie 3 dni od daty wniesienia wniosku i niezwłocznie doręcza ją wnioskodawcy.
  3. W przypadku pozytywnej odpowiedzi oddaj 16 listopada 2014r głos podczas wyborów samorządowych.

Projekt Studiuję – Głosuję! zagości na większości uczelni i szkół wyższych, znajdujących się w największych ośrodkach akademickich w Polsce. W okresie przedwyborczym (1 października – 16 listopada) zostanie przeprowadzona szeroko zakrojona akcja informacyjna we współpracujących z nami stacjach telewizyjnych i radiowych, a także w prasie, w Internecie oraz bezpośrednio wśród grupy docelowej naszych działań, czyli studentów. Idea projektu Studiuję – Głosuję! została doceniona przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, dzięki czemu akcję wspiera Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Forum Obywatelskiego Rozwoju jest patronem wydarzenia.

Więcej informacji o projekcie: www.facebook.com/studiujeglosuje