"Skutecznie promujemy wolność"

EN

FOR poleca: książki z serii "Nobliści"

Książki, które ukazały się w serii wydawnictwa Wolters Kluwer "Nobliści"

Czwarte wielkie przebudzenie             Dysponowanie                           Ekonomia 
   i przyszłość egalitaryzmu             wspólnymi zasobami               kapitału ludzkiego

                                                             

                                      Firma, rynek                               Racjonalność
                                          i prawo                                     w ekonomii

                                                       

                                         Strategia                          Zrozumieć przemiany
                                         konfliktu                                 gospodarcze