Forum Obywatelskiego Rozwoju

2024-06-06

Oddajemy w Państwa ręce przewodnik, który ma na celu wyjaśnienie najczęściej powtarzanych mitów dotyczących zaangażowania Unii Europejskiej oraz jej instytucji w obronę praworządności w państwach członkowskich, w tym w Polsce. Jest to szczególnie istotne w kontekście nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego, kiedy kwestie związane z rządami prawa nabierają wyjątkowego znaczenia.

Od 2015 roku przedstawiciele władzy politycznej oraz przejętych przez nią instytucji często prezentowali argumenty podważające zasadność działań Unii w obronie rządów prawa. W publikacji tej rozprawiamy się z najczęściej powtarzanymi przekłamaniami dotyczącymi rzekomego braku podstaw prawnych do obrony praworządności, niezgodności wymogów unijnych z konstytucją, stosowania podwójnych standardów czy wreszcie zarzutów o podejmowanie przez instytucje unijne decyzji o charakterze politycznym.

Wskazujemy, że obrona wartości unijnych, w tym praworządności, jest integralną częścią systemu prawnego Unii. Jej przestrzeganie może być zaś egzekwowane poprzez różnorodne procedury, w tym postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości.

Publikacja ta jest nie tylko odpowiedzią na błędne przekonania, ale także zaproszeniem do głębszego zrozumienia, jak ważne są rządy prawa dla stabilności i przyszłości Unii Europejskiej. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z przedstawionymi odpowiedziami i refleksji nad znaczeniem rządów prawa, które są fundamentem zarówno Rzeczypospolitej Polskiej, jak i Unii Europejskiej.

Raport dostępny do pobrania w pliku poniżej:

Autorzy:

Patryk Wachowiec, analityk prawny
Eryk Ziędalski, młodszy analityk prawny