Forum Obywatelskiego Rozwoju

Analiza 2/2024: Zamiast własności państwowej w gospodarce: kontrola inwestycji, złote weto, regulacje

Synteza: W debacie publicznej regularnie można spotkać się z poparciem dla szerokiego udziału własnościowego państwa w gospodarce z uwagi na konieczność ochrony strategicznych interesów państwa, w tym bezpieczeństwa i porządku publicznego[1]. Politycy regularnie sięgają po argument, że prywatyzacja spółek z udziałem Skarbu Państwa doprowadziłaby do ich przejęcia przez podmioty wrogie polskim interesom[2], a raport Ministerstwa […]

czytaj więcej

Analiza 1/2024: Co dalej z mediami publicznymi?

Synteza: Media publiczne w Polsce od czasu transformacji ustrojowej w 1989 roku prezentowały z różnym natężeniem punkt widzenia obozu rządzącego, dopuszczając jednocześnie do głosu opozycyjne narracje. Jednak od czasu przejęcia władzy przez Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku stały się one w pełni tubą propagandową rządzących, nawiązując tym samym do swoich najgorszych tradycji z czasów […]

czytaj więcej

Analiza FOR 1/2023: Na ratunek śledczym. Perspektywa ochrony prokuratorów w prawie unijnym

Kryzys praworządności w Polsce to nie tylko przejmowanie politycznej kontroli nad sądami i podważanie niezawisłości sędziów. Równie poważne, a przy tym mniej widoczne dla opinii publicznej zagrożenia dotyczą prokuratorów. W prawie unijnym od wielu lat funkcjonują mechanizmy ochrony sędziów, które z każdym kolejnym orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości obejmują coraz więcej aspektów ustroju sądownictwa i warunków sprawowania urzędu przez sędziów. Jednak unijny porządek prawny, w swoim obecnym kształcie, nie gwarantuje w podobnym stopniu ochrony prokuratorów.

czytaj więcej

Co dalej z “wirtualną agorą”? Regulacja portali społecznościowych a wolność słowa w internecie wobec zmian w prawie unijnym

Wolność słowa stanowi w demokracji wartość fundamentalną, bez której ustrój ten nie może poprawnie funkcjonować. Internet z kolei stał się w ostatniej dekadzie miejscem pełniącym rolę „wirtualnej agory”, gdzie każdy może wyrazić swoje zdanie w granicach zdefiniowanych przez dany portal. Przy dokonywaniu zmian w prawie w obszarze treści występujących w mediach społecznościowych koniecznością jest szczególna wrażliwość ustawodawcy na przypadki arbitralności oraz nadmiernej władzy organów państwa. 

czytaj więcej

Uwolnić potencjał: otwarcie zawodów regulowanych dla obywateli Ukrainy – postulaty FOR i Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej

Rosyjska agresja na Ukrainę poskutkowała masową imigracją obywateli ukraińskich na terytorium Polski. Sytuacja ta oznacza konieczność dostosowania przepisów regulujących rynek pracy do obecnej sytuacji. Niestety obecnie dostęp do zawodów regulowanych jest dla obywateli Ukrainy bardzo utrudniony lub wręcz niemożliwy. Fundacja FOR wraz z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą prezentuje postulaty zmian w prawie, mające na celu ułatwić podjęcie pracy specjalistom z Ukrainy oraz pomóc w rozwoju konkurencyjności polskiej gospodarki.

czytaj więcej

System D’Hondta. Wnioski dla opozycji

W opracowaniu przedstawiony został model matematyczny systemu D’Hondta i wynikająca z niego „mechanika” działania systemu. W ramach tego modelu dokonano symulacji podziału mandatów w zależności od tego, czy partie opozycji demokratycznej – KO, P2050, Lewica i PSL – zgłosiłyby w wyborach oddzielne listy, czy startowałyby w ramach wariantów koalicyjnych.

czytaj więcej

Ile kosztuje nas inflacja?

W opracowaniu pt. „Ile kosztuje nas inflacja?” przypominamy, w jaki sposób inflacja hamuje wzrost gospodarki, tym samym pogarszając warunki życia. Zostało ono przygotowane ponad dekadę temu, kiedy wstrząsy również wybiły inflację ponad górną granicę odchyleń od celu NBP. Wówczas bank centralny zareagował i przywrócił stabilny poziom cen. Oby tym razem było podobnie. Szanse na zmianę polityki pieniężnej daje wymiana władz monetarnych. Od tego roku będzie za nią odpowiadać Rada Polityki Pieniężnej V kadencji. Oby na trudne czasy w jej skład zostały powołane osoby o najwyższych kwalifikacjach, odporne na polityczne i rynkowe presje, komunikatywne i cieszące się autorytetem.

czytaj więcej

Zasady delegowania sędziów do natychmiastowej poprawy

Obowiązujące regulacje dotyczące delegowania sędziego do pełnienia czynności w innym sądzie są niezwykle skomplikowane. W zależności od podstawy prawnej decyzje o delegacji podejmują różne organy (z wiodącą rolą Ministra Sprawiedliwości); podobnie zróżnicowane są kryteria pozwalające na delegowanie oraz dotyczące okresu czy miejsca delegacji. Zarazem nie istnieją żadne zasady pozwalające obiektywnie stwierdzić potrzebę delegowania czy ocenić zasadność delegowania konkretnego sędziego. Brak jest również kontroli sądowej nad rozstrzygnięciem zarówno o delegowaniu, jak i o skróceniu delegacji.

czytaj więcej

Dlaczego brakuje mieszkań?

Liczba mieszkań na 1000 osób w ostatnich 30 latach rosła w Polsce wraz z dochodem na mieszkańca, szybciej niż w większości krajów OECD. Ze względu na niski punkt startu po PRL pozostaje jednak ciągle niska. Szybki wzrost gospodarczy w przyszłości będzie kluczowy dla dalszego zwiększania podaży mieszkań. 

czytaj więcej