Forum Obywatelskiego Rozwoju

Fundacja FOR (Forum Obywatelskiego Rozwoju) uhonorowana została Nagrodą Miasta Stołecznego Warszawy w 2022 roku podczas uroczystej sesji Rady Miasta Warszawa w Sali im. S. Starzyńskiego Pałacu Kultury i Nauki. Dziękujemy Radzie za to niezwykle wartościowe wyróżnienie, docenienie całokształtu działalności Fundacji FOR oraz możliwość znalezienia się w tak wyjątkowym gronie tegorocznych laureatów.

Nagroda Miasta Stołecznego Warszawy to wyróżnienie przyznawane przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy osobom lub zespołom osób szczególnie zasłużonym dla Stolicy Rzeczypospolitej Polskiej. Nagrodę stanowi statuetka Syreny Warszawskiej, oznaka nagrody i dyplom.

Wśród tegorocznych nagrodzonych znaleźli się również uczestniczka Powstania Warszawskiego Janina Rożecka „Dora”, reżyser i dyrektor artystyczny Teatru WARSawy Adam Sajnuk, aktor Stanisław Tym, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta czy Polska Akcja Humanitarna. Jako organizacja pozarządowa jesteśmy zaszczyceni, mogąc znaleźć się w tak znamienitym gronie.

Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) została wyróżniona tą prestiżową nagrodą jako organizacja pozarządowa o statusie fundacji. Doceniona została misja FOR, którą jest zwiększanie w społeczeństwie aktywnego poparcia dla szerokiego zakresu indywidualnych wolności, w tym zwłaszcza wolności gospodarczej, oraz – co się z tym wiąże – dla podnoszenia poziomu praworządności w państwie. Uznanie zdobyły takie projekty fundacji FOR jak Licznik Długu Publicznego, Wirtualne Muzeum czy Monitor Wolności Gospodarczej. Warto wspomnieć, że Fundacja FOR powstała w 2007 roku z inicjatywy prof. Leszka Balcerowicza.

Nagroda Miasta Stołecznego Warszawy wyróżnia naprawdę niesamowite inicjatywy obywatelskie oraz wartościowe projekty. Wśród laureatów znalazły się osoby, które z pełnym poświęceniem działają na rzecz innych ludzi, w tym lokalnych osiedli czy dzielnic, w swoim prywatnym czasie wolnym, lecz wykonując podjęte aktywności z ogromną motywacją i determinacją. Co istotne, zarówno liczba, jak i jakość działań wszystkich wyróżnionych inicjatyw to najlepszy dowód na to, że społeczeństwo obywatelskie w Polsce jest naprawdę niezwykłą wartością.