Forum Obywatelskiego Rozwoju

STANOWISKO Forum Obywatelskiego Rozwoju w sprawie propozycji wprowadzenia zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w Warszawie

Ograniczanie wolności jest w Polsce dopuszczalne jedynie wtedy, gdy jest to konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej albo wolności i praw innych osób. Ciężar udowodnienia, że kryteria te są spełnione spoczywa zawsze na tym, kto chce wolność ograniczyć. W przypadku nocnego zakazu sprzedaży […]

czytaj więcej

Komunikat 14/2024: Polska z najwyższą płacą minimalną w Unii Europejskiej

Już we wrześniu ubiegłego roku ostrzegaliśmy przed skokowym wzrostem płacy minimalnej w Polsce. W ostatnich dwóch latach płaca minimalna zwiększyła się o ponad 40%, a w ostatnim pięcioleciu – o prawie 90%. Tegoroczny wzrost płacy minimalnej na poziomie prawie 22% r/r jest najwyższy w całej Unii Europejskiej. Wzrost na porównywalnym poziomie do Polski odnotowano jedynie […]

czytaj więcej

Komunikat 12/2024: Polacy popierają wolny rynek, a największe partie polityczne wręcz przeciwnie

Liberalni gospodarczo Polacy Według badania Pew Research Center z 2019 roku 85% Polaków jest zadowolonych z przejścia na gospodarkę rynkową – jest to najwyższy wynik spośród krajów byłego bloku wschodniego. Prezentowane w książce Rainera Zitelmanna badania z 2021 roku wskazują, że Polacy prawie 2,5 razy częściej odnoszą się pozytywnie do cech wolnorynkowego kapitalizmu niż do […]

czytaj więcej

Komunikat 10/2024: „Ustawa antyflipperska” – wadliwa ustawa bez uzasadnienia

Przedstawiony przez grupę posłów Lewicy 29 marca projekt zawiera propozycje zmian w podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). W przypadku umowy sprzedaży mieszkania nakłada „karną” stawkę podatku w wysokości 10% (zamiast normalnej stawki na poziomie 2%), jeżeli taka umowa zostaje zawarta przed upływem roku od poprzedniego zbycia tego mieszkania. W przypadku zbycia w okresie dwóch i trzech […]

czytaj więcej

Polityka publiczna oparta na dowodach. Ocena Polski

Tworzenie polityk publicznych opartych na dowodach (evidence-based policy making, EBPM) to w najszerszym znaczeniu sformalizowany proces, w którym władza angażuje wysokiej jakości zasoby celem wywołania pożądanych przez nią zmian świecie realnym. Bardziej szczegółowo jest to podejście, w którym interwencje państwa (bądź ich brak) uzasadnione są rzetelnymi danymi z różnych źródeł, w tym od samych obywateli. […]

czytaj więcej

Komentarz FOR 4/2023: Śladem Węgier i Turcji? Stopy procentowe przed wyborami

Rada Polityki Pieniężnej pod przewodnictwem Adama Glapińskiego po raz drugi z rzędu podjęła decyzję o obniżeniu stóp procentowych, tym razem o 25 punktów bazowych. Stopa referencyjna NBP jest obecnie niższa o 1 p.p. niż na początku września. Tymczasem amerykańska Rezerwa Federalna jeszcze w lipcu tego roku podnosiła stopy, a ostatnio zapowiedziała, że ewentualne obniżki są mało prawdopodobne przed drugim kwartałem przyszłego roku. Europejski Bank Centralny postanowił we wrześniu podnieść stopy procentowe o 25 punktów bazowych.

czytaj więcej

Panowała ogólnoświatowa tendencja, by liczba godzin poświęcanych na rozliczanie podatków spadała, tymczasem w Polsce od 2013 r. wzrosła ona o 48 godzin – Gabriel Hawryluk, Gazeta Wyborcza

– Już w 2019 r. według rankingu Doing Business Banku Światowego rozliczanie podatków w Polsce zajmowało średnio 334 godziny rocznie, podczas gdy średnia dla państw UE to 174 godziny, a dla państw CEE-11 (11 państw Europy Środkowo-Wschodniej będących członkami UE) – 217 godzin – wylicza analityk ekonomiczny Forum Obywatelskiego Rozwoju.

czytaj więcej

Za czasów PiS rozwój Polski na tle innych krajów wyraźnie spowolnił – Marcin Zieliński, Gabriel Hawryluk, Konkret24

– Porównania międzynarodowe pozwalają przynajmniej wstępnie wskazać, czy za sukcesem albo porażką jakiegoś kraju stoi prowadzona przezeń polityka, czy odpowiada za nie koniunktura międzynarodowa albo czynniki regionalne. To prawda, że skumulowany wzrost PKB za rządów PiS był większy niż za PO. Jednak większość rządów PiS przypada na okres bardzo dobrej koniunktury międzynarodowej – wyjaśniają eksperci Fundacji FOR.

czytaj więcej