Forum Obywatelskiego Rozwoju

Analityk prawny FOR, student prawa na Uniwersytecie Warszawskim, ukończył również Szkołę Prawa Niemieckiego organizowaną przez wydziały prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Reńskiego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn, stypendysta Fundacji im. Konrada Adenauera oraz uczestnik programu Young Affiliate przy Network for Constitutional Economics and Social Philosophy. Autor publikacji naukowych i publicystycznych dotyczących kwestii wolności gospodarczej, praworządności, regulacji, konkurencji oraz rynkowych rozwiązań dla klimatu.

Kontakt:
e-mail: [email protected]
Twitter: @olinskipiotrek