Forum Obywatelskiego Rozwoju

Analityk prawny FOR od 2017 roku.

Zajmuje się rządami prawa, ochroną praw człowieka, w szczególności prawa do sądu, organizacją wymiaru sprawiedliwości i jawnością życia publicznego – zarówno w świetle standardów krajowych, jak i europejskich.

W latach 2013–2017 pracownik Biura Analiz Sejmowych w Kancelarii Sejmu, gdzie przygotowywał opinie prawne dla posłów i organów Sejmu, w tym Komisji ds. Petycji, oraz współpracował ze służbami analitycznymi parlamentów państw Europy w ramach Europejskiego Centrum Badań Parlamentarnych i Dokumentacji (ECPRD).

Od 2015 roku prezes Fundacji Centrum Analiz dla Rozwoju, zajmującej się jawnością życia publicznego i prowadzącą litygacje strategiczne.

Założyciel i współprowadzący anglojęzyczny serwis Rule of Law in Poland, relacjonujący kryzys praworządności w Polsce (od 2019 roku).

W latach 2021–2022 zatrudniony jako Research Fellow and Training Co-ordinator in European Rule of Law w Bingham Centre for the Rule of Law w Londynie, gdzie zajmował się kwestiami rządów prawa w Europie i przygotowywaniem programu szkoleń z mechanizmów ochrony praworządności.

Autor kilkudziesięciu opinii prawnych, rozdziałów książek oraz artykułów naukowych w recenzowanych czasopismach zagranicznych. Doradca w postępowaniach przed sądami w Anglii i Szkocji w zakresie poszanowania praworządności w Polsce. Bierze udział w procesie legislacyjnym przed Sejmem i Senatem, prezentując stanowiska FOR w trakcie obrad komisji parlamentarnych i na piśmie.

W 2022 roku doradzał Krajowej Izbie Radców Prawnych w działaniach na rzecz ochrony praw człowieka i rządów prawa.

Od 2019 roku członek Stowarzyszenia im. Profesora Zbigniewa Hołdy. W 2021 roku został członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego zrzeszonego w międzynarodowej Federacji Prawa Europejskiego (FIDE). Uczestnik międzynarodowych szkoleń i warsztatów dotyczących m.in. zarządzania organizacjami pozarządowymi, niezależności sądownictwa czy obrony praworządności.

Od 2018 roku reprezentant FOR w pracach Komitetu Obrony Sprawiedliwości – KOS. Inicjator i prowadzący litygacje strategiczne w obszarze jawności życia publicznego i poszanowania rządów prawa, za co w 2019 roku został nominowany do nagrody „Człowiek Roku” Gazety Wyborczej.

Przed sądami administracyjnymi doprowadził m.in. do ujawnienia list poparcia do Krajowej Rady Sądownictwa oraz wyegzekwował obywatelskiego prawo wstępu na posiedzenia Sejmu. Organizator i uczestnik konferencji naukowych oraz inicjatyw mających na celu popularyzację wartości demokratycznego państwa prawnego.

Studiował w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego, Uczelni Łazarskiego oraz Szkole Głównej Handlowej.

Kontakt:
e-mail: [email protected]
Twitter: @PatrykWachowiec