Forum Obywatelskiego Rozwoju

2024-01-08

Studentka kierunku Finanse i Rachunkowość na Akademii Leona Koźmińskiego. Absolwentka Austriackiej Szkoły Ekonomii Instytutu Misesa oraz Akademii Finansów Instytutu Finansów.

Doświadczenie w trzecim sektorze zdobywała już jako radna Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus czy Młodzieżowej Rady m.st Warszawy. Odbyła staż w m.in Fundacji Wolności Gospodarczej. W przeszłości pisała również teksty dla organizacji Young Voices Europe o tematyce wolnościowej. Aktywna wolontariuszka Stowarzyszenia ATD Czwarty Świat.

Główne zainteresowania: finanse publiczne, rynki finansowe oraz biznes.

Kontakt:
e-mail: [email protected]