Forum Obywatelskiego Rozwoju

Propozycje zmian w delegowaniu sędziów do poprawy

Forum Obywatelskiego Rozwoju przedstawiło opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych (UC35), przedstawionego przez Ministra Sprawiedliwości. W założeniu jego autorów, projekt ma dostosować polskie prawo do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 2021 roku, w którym zakwestionowano polskie przepisy dające ministrowi szerokie uprawnienia, jeśli […]

czytaj więcej

STANOWISKO ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH w sprawie poprawek Senatu do ustawy o zmianie ustawy o KRS

Przywrócenie Krajowej Rady Sądownictwa do składu zgodnego ze standardami konstytucyjnymi i międzynarodowymi jest kluczowe dla odbudowy praworządności w Polsce. Bez tego pełne wykonanie wiążących Polskę wyroków europejskich trybunałów nie będzie możliwe. Funkcjonowanie KRS w obecnym kształcie utrwala stan niezgodny z prawem, gdyż umożliwia nominowanie przez ten organ sędziów, których niezawisłość i bezstronność są podważane i […]

czytaj więcej

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

W ubiegłym miesiącu FOR przedstawił opinię do rządowego projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Po licznych zmianach, propozycja trafiła do Sejmu, który zdecydował o przeprowadzeniu wysłuchania publicznego nad projektem. W związku z tym, na bazie 28 rekomendacji przedstawionych przez nas w opinii, przygotowaliśmy ponad 30 poprawek do aktualnej wersji projektu. Proponowane przez nas zmiany […]

czytaj więcej

Opinia FOR do projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

Opiniowany projekt ma na celu rozwiązanie problemu braku niezależności Krajowej Rady Sądownictwa (KRS, Rada) od władzy politycznej. Chociaż zaprezentowany kierunek zmian należy ocenić jako pożądany i niezbędny z punktu widzenia przywracania praworządności, to w szczegółach niektóre rozwiązania okazać się mogą dysfunkcjonalne i nie zapewniać dostatecznego stopnia demokratycznej legitymizacji przyszłej Rady. Rozpatrywany projekt, jako jeden z […]

czytaj więcej

Licznik Długu publicznego niedługo w nowej lokalizacji. Tablica LED przy rondzie Dmowskiego zakończyła działalność

W dniu 31 stycznia o godzinie 14:30, tablica LED umieszczona przy rondzie Dmowskiego, na której dotychczas wyświetlany był Licznik Długu Publicznego, zakończyła swoją działalność. Obecnie na terenie, na którym znajdowała się tablica, trwają prace budowlane. Licznik Długu Publicznego był obecny na tablicy LED przy rondzie Dmowskiego od samego początku projektu tj. września 2010 roku. Odgrywała […]

czytaj więcej

Korekta Polskiego Ładu nie zmniejsza chaosu i pogłębia brak zaufania do systemu podatkowego – Stanowisko Rady Gospodarczej przy Marszałku Senatu RP

Polski system podatkowy wymaga gruntownych reform, ale trzeba je robić w spokojnych i stabilnych czasach. To co jest konieczne to przede wszystkim uproszczenie podatków, aby zmniejszyć poziom ryzyka podatkowego, który ogranicza inwestycje. Wchodzące w życie 1 lipca 2022 r. korekty systemu podatkowego nie realizują tego celu, pogłębiają i utrwalają chaos. Nie odbudowują zaufania obywateli do państwa w sferze systemu podatkowego. Dalsze „łatanie” Polskiego Ładu nie poprawi sytuacji.

czytaj więcej

Apel Fundacji FOR i Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej o zniesienie barier w zatrudnianiu obcokrajowców

Jako Fundacja FOR (Forum Obywatelskiego Rozwoju) oraz Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza apelujemy o podjęcie prac nad kompleksową reformą prawa, która nie tylko usunie bariery dostępu do większości zawodów i umożliwi obywatelom Ukrainy podejmowanie pracy na podobnych co Polacy zasadach, ale również stworzeniem prostych i jasnych procedur oraz ogólną deregulacją, która zniesie bariery również dla obywateli Polski. Ze swojej strony deklarujemy naszą gotowość do podjęcia współpracy w tym zakresie, służymy wiedzą i doświadczeniem.

czytaj więcej

EU Minimum Corporate Tax Directive and EU Challenges Today

Pod koniec 2021 roku Komisja Europejska przedstawiła propozycję dyrektywy w sprawie minimalnego opodatkowania grup międzynarodowych. Propozycja opiera się wątpliwych podstawach ekonomicznych i prawnych. Proponowana dyrektywa odebrałaby państwom członkowskim suwerenność w określaniu stawek podatkowych, a ponadto nowe przepisy osłabią otwartość na zmiany i proinwestycyjną politykę podatkową. Wdrożenie dyrektywy o minimalnym podatku może wiązać się z dramatycznym wzrostem przepisów, procedur i biurokracji.​

czytaj więcej