Forum Obywatelskiego Rozwoju

Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju została założona w marcu 2007 r. przez prof. Leszka Balcerowicza, który jest jej wyłącznym fundatorem.

Organami FOR są Rada oraz Zarząd. Rada nadzoruje działalność FOR oraz wyznacza główne kierunki działań. Zarząd kieruje bieżącą działalnością FOR. Ciałem doradczym FOR jest Komitet Programowy.

FOR przestrzega w swojej działalności jawności, apolityczności, jakości, a jej działalność nie jest nastawiona na zysk, co szczegółowo regulowane jest w Kodeksie Etycznym Fundacji FOR, przyjętym przez Radę FOR w sierpniu 2007 r.

Zasady i warunki przyjmowania darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji oraz uzyskiwanie dochodów z innych źródeł zgodnych ze statutem Fundacji, w tym zarządzanie funduszem rezerwowym FOR, regulowane są w Kodeksie Dobrych Praktyk w obszarze finansowania działalności Fundacji FOR, który został przyjęty przez Radę w sierpniu 2007 r.

Cytaty:

„Przede wszystkim wciąż mamy za mało w życiu publicznym ludzi, którzy podchodzą do swej działalności strategicznie, a nie tylko od wyborów do wyborów. Dlatego tak ważne są takie instytucje jak FOR profesora Balcerowicza, jak Konfederacja Lewiatan i tysiące innych organizacji. To jest szansa na to, że społeczeństwo obywatelskie wymusi na politykach zmiany i nauczy ich myśleć w kategoriach dłuższych niż jedna kadencja.”
Henryka Bochniarz, Newsweek, 02.06.2014

„Stworzone przez Leszka Balcerowicza Forum Obywatelskiego Rozwoju jest jednym z niewielu dobrze działających think tanków. Zainstalowany przez FOR licznik długu jest przestrogą przed złą polityką.”
Witold Gadomski, Gazeta Wyborcza, 03.01.2013

„Forum Obywatelskiego Rozwoju jest ważnym ośrodkiem rozwijania społeczeństwa obywatelskiego i formułowania diagnoz dotyczących warunków efektywnego rozwoju gospodarczego.”
THINKTANK 2012


Zobacz, jak możesz wesprzeć nasze działania >>

Nowe logo Forum Obywatelskiego Rozwoju 

Pliki do pobrania: