Forum Obywatelskiego Rozwoju

STANOWISKO Forum Obywatelskiego Rozwoju w sprawie propozycji wprowadzenia zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w Warszawie

Ograniczanie wolności jest w Polsce dopuszczalne jedynie wtedy, gdy jest to konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej albo wolności i praw innych osób. Ciężar udowodnienia, że kryteria te są spełnione spoczywa zawsze na tym, kto chce wolność ograniczyć. W przypadku nocnego zakazu sprzedaży […]

czytaj więcej

Procedura wyłonienia kandydatów na sędziego Trybunału Konstytucyjnego – rekomendacje FOR i HFPC

Forum Obywatelskiego Rozwoju wraz z Helsińską Fundacją Praw Człowieka przedstawiły rekomendacje dotyczące wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka (HFPC) złożyły na ręce Marszałka Sejmu RP, Szymona Hołowni, swoje rekomendacje dotyczące procesu wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W odpowiedzi na prośbę Marszałka, organizacje opracowały szczegółowy plan mający na celu przywrócenie […]

czytaj więcej

Centralny Port Komunikacyjny – w stronę racjonalnych decyzji

Ostry spór polityczny wokół projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego i gorąca debata publiczna na ten temat wskazują na pilną potrzebę rzetelnych analiz dotyczących całego projektu i jego poszczególnych aspektów. Kilka miesięcy temu wydawało się, że zaistnieje szansa na ostudzenie emocji wokół CPK i osiągnięcie częściowego choćby konsensusu co do jego dalszych losów. Bezpośrednio po wyborach ustępująca […]

czytaj więcej

Komunikat 18/2024: Rachunek od państwa za 2023 rok

W 2023 roku wydatki publiczne w przeliczeniu na jednego mieszkańca przekroczyły 42 tys. zł, a w przeliczeniu na jednego pracującego wyniosły prawie 100 tys. zł. Wydatki publiczne są finansowane albo z płaconych przez nas podatków (danin), albo z emitowanego przez państwo długu (który oznacza wyższe podatki lub inflację w przyszłości). Wielu ludzi, domagając się realizowania […]

czytaj więcej

Komunikat 17/2024: Dwudziestolecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej – z korzyścią dla wszystkich!

W 2024 roku mija dwadzieścia lat, od kiedy Polska stała się krajem członkowskim Unii Europejskiej. W ostatnich latach w Polsce i Europie rozpowszechniły się eurosceptyczne przekonania podważające korzyści z integracji europejskiej. Fakty jednak zadają im kłam: przynależność do Unii Europejskiej jest korzystna dla krajów członkowskich. Tyczy się to również Polski, której będzie się opłacało pozostać […]

czytaj więcej

O co chodzi z tą praworządnością?

Oddajemy w Państwa ręce przewodnik, który ma na celu wyjaśnienie najczęściej powtarzanych mitów dotyczących zaangażowania Unii Europejskiej oraz jej instytucji w obronę praworządności w państwach członkowskich, w tym w Polsce. Jest to szczególnie istotne w kontekście nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego, kiedy kwestie związane z rządami prawa nabierają wyjątkowego znaczenia. Od 2015 roku przedstawiciele władzy […]

czytaj więcej

Komunikat 16/2024: Wybory 4 czerwca 1989 roku – początek 35 lat wolnościowych przemian

Droga do wyborów U schyłku lat osiemdziesiątych sytuacja gospodarcza PRL była wyjątkowo zła, nawet na tle innych krajów socjalistycznych. Skumulowany wzrost PKB w latach 1979–1989 wyniósł zaledwie 1,1%, a polskie państwo było zadłużone za granicą na kwotę ok. 46 mld dolarów (równowartość ok. 70% PKB). W latach 1987–1988 PZPR i rząd Messnera próbowały ratować władzę, […]

czytaj więcej

Analiza 2/2024: Zamiast własności państwowej w gospodarce: kontrola inwestycji, złote weto, regulacje

Synteza: W debacie publicznej regularnie można spotkać się z poparciem dla szerokiego udziału własnościowego państwa w gospodarce z uwagi na konieczność ochrony strategicznych interesów państwa, w tym bezpieczeństwa i porządku publicznego[1]. Politycy regularnie sięgają po argument, że prywatyzacja spółek z udziałem Skarbu Państwa doprowadziłaby do ich przejęcia przez podmioty wrogie polskim interesom[2], a raport Ministerstwa […]

czytaj więcej

Komunikat 15/2024: Babciowe – koszty niewspółmierne do efektów

Każda propozycja, szczególnie ta obciążająca budżet państwa i kieszenie podatników, powinna być porządnie przemyślana. W pierwszej kolejności należy zdefiniować problem, który zamierza się rozwiązać, a następnie wybrać odpowiednie ku temu środki. Jak jest w przypadku programu „Aktywny rodzic”? Problem – powrót matek na rynek pracy Czasowa dezaktywizacja zawodowa kobiet jest niekorzystna ze względów ekonomicznych. Nie […]

czytaj więcej

Propozycje zmian w delegowaniu sędziów do poprawy

Forum Obywatelskiego Rozwoju przedstawiło opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych (UC35), przedstawionego przez Ministra Sprawiedliwości. W założeniu jego autorów, projekt ma dostosować polskie prawo do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 2021 roku, w którym zakwestionowano polskie przepisy dające ministrowi szerokie uprawnienia, jeśli […]

czytaj więcej