Forum Obywatelskiego Rozwoju

Komunikat 17/2024: Dwudziestolecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej – z korzyścią dla wszystkich!

W 2024 roku mija dwadzieścia lat, od kiedy Polska stała się krajem członkowskim Unii Europejskiej. W ostatnich latach w Polsce i Europie rozpowszechniły się eurosceptyczne przekonania podważające korzyści z integracji europejskiej. Fakty jednak zadają im kłam: przynależność do Unii Europejskiej jest korzystna dla krajów członkowskich. Tyczy się to również Polski, której będzie się opłacało pozostać […]

czytaj więcej

Komunikat 16/2024: Wybory 4 czerwca 1989 roku – początek 35 lat wolnościowych przemian

Droga do wyborów U schyłku lat osiemdziesiątych sytuacja gospodarcza PRL była wyjątkowo zła, nawet na tle innych krajów socjalistycznych. Skumulowany wzrost PKB w latach 1979–1989 wyniósł zaledwie 1,1%, a polskie państwo było zadłużone za granicą na kwotę ok. 46 mld dolarów (równowartość ok. 70% PKB). W latach 1987–1988 PZPR i rząd Messnera próbowały ratować władzę, […]

czytaj więcej

Komunikat 15/2024: Babciowe – koszty niewspółmierne do efektów

Każda propozycja, szczególnie ta obciążająca budżet państwa i kieszenie podatników, powinna być porządnie przemyślana. W pierwszej kolejności należy zdefiniować problem, który zamierza się rozwiązać, a następnie wybrać odpowiednie ku temu środki. Jak jest w przypadku programu „Aktywny rodzic”? Problem – powrót matek na rynek pracy Czasowa dezaktywizacja zawodowa kobiet jest niekorzystna ze względów ekonomicznych. Nie […]

czytaj więcej

Komunikat 14/2024: Polska z najwyższą płacą minimalną w Unii Europejskiej

Już we wrześniu ubiegłego roku ostrzegaliśmy przed skokowym wzrostem płacy minimalnej w Polsce. W ostatnich dwóch latach płaca minimalna zwiększyła się o ponad 40%, a w ostatnim pięcioleciu – o prawie 90%. Tegoroczny wzrost płacy minimalnej na poziomie prawie 22% r/r jest najwyższy w całej Unii Europejskiej. Wzrost na porównywalnym poziomie do Polski odnotowano jedynie […]

czytaj więcej

Komunikat 13/2024: Krajowe prawa jazdy dla cudzoziemców – poważne konsekwencje niepoważnej wrzutki

17 czerwca bieżącego roku wchodzą w życie przepisy nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym wprowadzające obowiązek posiadania krajowego prawa jazdy przez cudzoziemców zajmujących się przewozem osób. Przepis ten nie był pierwotnie przewidywany w projekcie ustawy, dodany został na etapie prac w sejmowej Komisji Infrastruktury. Finalne brzmienie ustawy poparli niemal wszyscy posłowie. Regulacje uniemożliwiają cudzoziemcom złożenie […]

czytaj więcej

Komunikat 12/2024: Polacy popierają wolny rynek, a największe partie polityczne wręcz przeciwnie

Liberalni gospodarczo Polacy Według badania Pew Research Center z 2019 roku 85% Polaków jest zadowolonych z przejścia na gospodarkę rynkową – jest to najwyższy wynik spośród krajów byłego bloku wschodniego. Prezentowane w książce Rainera Zitelmanna badania z 2021 roku wskazują, że Polacy prawie 2,5 razy częściej odnoszą się pozytywnie do cech wolnorynkowego kapitalizmu niż do […]

czytaj więcej

Komunikat 11/2024: (Nie)zdrowe finanse publiczne

Wprowadzony w 2022 roku „Polski Ład” zmienił zasady naliczania „składki” zdrowotnej dla przedsiębiorców, uzależniając w większości przypadków jej wysokość od dochodu. Wcześniej samozatrudnieni odprowadzali „składkę” zdrowotną w kwocie odpowiadającej 75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. „Polski Ład” zwiększył więc obciążenia dla osób prowadzących działalność gospodarczą, ale też jednocześnie zmniejszył różnice w tzw. klinie podatkowo-składkowym między […]

czytaj więcej

Komunikat 10/2024: „Ustawa antyflipperska” – wadliwa ustawa bez uzasadnienia

Przedstawiony przez grupę posłów Lewicy 29 marca projekt zawiera propozycje zmian w podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). W przypadku umowy sprzedaży mieszkania nakłada „karną” stawkę podatku w wysokości 10% (zamiast normalnej stawki na poziomie 2%), jeżeli taka umowa zostaje zawarta przed upływem roku od poprzedniego zbycia tego mieszkania. W przypadku zbycia w okresie dwóch i trzech […]

czytaj więcej

Komunikat 9/2024: Własność państwowa – nowy rząd idzie w ślady PiS

Jedną z najczęściej powtarzanych obietnic wyborczych Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi w wyborach parlamentarnych było „odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa”. Znalazło to odbicie w punkcie 13 umowy koalicyjnej z 10 listopada 2023 roku: „Jednym z priorytetów koalicji będzie odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa poprzez wprowadzenie czytelnych kryteriów naboru na stanowiska zarządcze”. Lider Polska 2050 Szymon Hołownia na […]

czytaj więcej

Komunikat 8/2024: „Wakacje kredytowe”, czyli kosztowny urlop od rozumu

We wtorek 5 marca rząd przyjął projekt ustawy o przedłużeniu na kolejny rok tzw. wakacji kredytowych, czyli możliwości przełożenia spłaty rat kredytów hipotecznych bez płacenia od tego odsetek. Chociaż w pewnym momencie wydawało się, że projekt trafi do tzw. zamrażarki, to jednak ostatecznie postanowiono ten szkodliwy program, wprowadzony w 2021 roku przez Prawo i Sprawiedliwość, wprowadzić […]

czytaj więcej