Forum Obywatelskiego Rozwoju

Komunikat 18/2024: Rachunek od państwa za 2023 rok

W 2023 roku wydatki publiczne w przeliczeniu na jednego mieszkańca przekroczyły 42 tys. zł, a w przeliczeniu na jednego pracującego wyniosły prawie 100 tys. zł. Wydatki publiczne są finansowane albo z płaconych przez nas podatków (danin), albo z emitowanego przez państwo długu (który oznacza wyższe podatki lub inflację w przyszłości). Wielu ludzi, domagając się realizowania […]

czytaj więcej

Komunikat 8/2024: „Wakacje kredytowe”, czyli kosztowny urlop od rozumu

We wtorek 5 marca rząd przyjął projekt ustawy o przedłużeniu na kolejny rok tzw. wakacji kredytowych, czyli możliwości przełożenia spłaty rat kredytów hipotecznych bez płacenia od tego odsetek. Chociaż w pewnym momencie wydawało się, że projekt trafi do tzw. zamrażarki, to jednak ostatecznie postanowiono ten szkodliwy program, wprowadzony w 2021 roku przez Prawo i Sprawiedliwość, wprowadzić […]

czytaj więcej

Komunikat 7/2024: Bank z papieru – wynik NBP jako narzędzie propagandy i wsparcia rządu

Synteza: W sierpniu 2023 roku, gdy rząd Prawa i Sprawiedliwości przygotowywał projekt ustawy budżetowej, zapisał po stronie dochodów 6 mld zł z tytułu wpłaty z zysku NBP. Podstawą do tego były informacje otrzymane przez Ministerstwo Finansów od NBP. W grudniu członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki ogłosił, że zamiast zysku polski bank centralny wykaże stratę […]

czytaj więcej

Komunikat 4/2024: Co jest nie tak z polskim systemem podatkowym?

System podatkowy wywiera ogromny wpływ na wzrost gospodarczy kraju. Dzieje się tak z dwóch powodów. Po pierwsze, w krajach rozwiniętych państwa zbierają w podatkach zwykle równowartość od jednej trzeciej do nawet połowy PKB. Tak wysoki poziom opodatkowania w oczywisty sposób wpływa na aktywność gospodarczą podatników. Po drugie, żeby państwo mogło pobierać podatki, musi utrzymywać odpowiednie […]

czytaj więcej

Opinia FOR do projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

Opiniowany projekt ma na celu rozwiązanie problemu braku niezależności Krajowej Rady Sądownictwa (KRS, Rada) od władzy politycznej. Chociaż zaprezentowany kierunek zmian należy ocenić jako pożądany i niezbędny z punktu widzenia przywracania praworządności, to w szczegółach niektóre rozwiązania okazać się mogą dysfunkcjonalne i nie zapewniać dostatecznego stopnia demokratycznej legitymizacji przyszłej Rady. Rozpatrywany projekt, jako jeden z […]

czytaj więcej

Polityka publiczna oparta na dowodach. Ocena Polski

Tworzenie polityk publicznych opartych na dowodach (evidence-based policy making, EBPM) to w najszerszym znaczeniu sformalizowany proces, w którym władza angażuje wysokiej jakości zasoby celem wywołania pożądanych przez nią zmian świecie realnym. Bardziej szczegółowo jest to podejście, w którym interwencje państwa (bądź ich brak) uzasadnione są rzetelnymi danymi z różnych źródeł, w tym od samych obywateli. […]

czytaj więcej

Tegoroczny koszt zamrożenia cen energii to ok. 60 mld zł, a zerowego VAT-u – 11 mld zł – Marcin Zieliński, Forbes

– Jako społeczeństwo nie zyskamy wcale na przedłużeniu tzw. tarczy na 2024 r. To, że zapłacimy mniej bezpośrednio za towary i usługi, nie oznacza, że nie zapłacimy więcej w inny sposób. Za tzw. tarczę płacimy w podatkach: albo w tych bieżących, albo w przyszłych. Co prawda odnotujemy niższy wskaźnik inflacji, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że będzie to wskaźnik sztucznie zaniżony – przypomina Marcin Zieliński.

czytaj więcej

Reguły fiskalne pomagają wyznaczyć pewne ramy, w których ma odbywać się polityka – Marcin Zielinski, Mateusz Michnik, Money.pl

– W gospodarstwie domowym ci, którzy podejmują decyzje finansowe, w tym o zaciągnięciu nowych zobowiązań, ponoszą później tego konsekwencje. W demokratycznych państwach raz na kilka lat odbywają się wybory, często prowadzące do zmiany władzy – jeśli jeden rząd zadłuży się nadmiernie, to kolejny nie będzie miał pola manewru, np. w razie jakiegoś poważnego kryzysu. Stąd potrzeba reguł fiskalnych – piszą eksperci Forum Obywatelskiego Rozwoju.

czytaj więcej

W tym roku tylko Słowacja ma wyższy deficyt niż Polska – Marcin Zieliński, Konkret24

– W tym roku płacone przez polskie państwo odsetki wyniosą prawie 70 mld zł, czyli więcej niż roczny koszt planowanego od 1 stycznia przyszłego roku programu 800 plus (64 mld zł). Odsetki na poziomie 2 proc. PKB są na tle innych krajów Unii Europejskiej wysokie – więcej w stosunku do wielkości gospodarki w tym roku zapłacą tylko Węgry oraz mocno zadłużone kraje strefy euro: Włochy, Grecja, Hiszpania, Portugalia i Francja – mówi prezes FOR Marcin Zieliński.

czytaj więcej

Tarcza finansowa, podobnie jak programy realizowane w innych krajach, była przykładem zrzucania pieniędzy z helikoptera – Marcin Zieliński, Rzeczpospolita

– Oczywiście w sytuacji, gdy rządy wprowadzają lockdowny, konieczne staje się wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw, które nie mogą normalnie funkcjonować. Jednak w przypadku tarczy finansowej pomoc można było otrzymać zbyt łatwo. Zbyt dużą część wsparcia umarzano – ocenia prezes Forum Obywatelskiego Rozwoju.

czytaj więcej