Forum Obywatelskiego Rozwoju

Procedura wyłonienia kandydatów na sędziego Trybunału Konstytucyjnego – rekomendacje FOR i HFPC

Forum Obywatelskiego Rozwoju wraz z Helsińską Fundacją Praw Człowieka przedstawiły rekomendacje dotyczące wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka (HFPC) złożyły na ręce Marszałka Sejmu RP, Szymona Hołowni, swoje rekomendacje dotyczące procesu wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W odpowiedzi na prośbę Marszałka, organizacje opracowały szczegółowy plan mający na celu przywrócenie […]

czytaj więcej

O co chodzi z tą praworządnością?

Oddajemy w Państwa ręce przewodnik, który ma na celu wyjaśnienie najczęściej powtarzanych mitów dotyczących zaangażowania Unii Europejskiej oraz jej instytucji w obronę praworządności w państwach członkowskich, w tym w Polsce. Jest to szczególnie istotne w kontekście nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego, kiedy kwestie związane z rządami prawa nabierają wyjątkowego znaczenia. Od 2015 roku przedstawiciele władzy […]

czytaj więcej

Propozycje zmian w delegowaniu sędziów do poprawy

Forum Obywatelskiego Rozwoju przedstawiło opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych (UC35), przedstawionego przez Ministra Sprawiedliwości. W założeniu jego autorów, projekt ma dostosować polskie prawo do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 2021 roku, w którym zakwestionowano polskie przepisy dające ministrowi szerokie uprawnienia, jeśli […]

czytaj więcej

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

W ubiegłym miesiącu FOR przedstawił opinię do rządowego projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Po licznych zmianach, propozycja trafiła do Sejmu, który zdecydował o przeprowadzeniu wysłuchania publicznego nad projektem. W związku z tym, na bazie 28 rekomendacji przedstawionych przez nas w opinii, przygotowaliśmy ponad 30 poprawek do aktualnej wersji projektu. Proponowane przez nas zmiany […]

czytaj więcej

Komunikat 3/2024: Nie psujmy więcej legislacji

W ostatnich latach jakość tworzenia prawa w Polsce uległa znacznemu pogorszeniu. Praktyki takie, jak lekceważenie procedur, omijanie konsultacji społecznych, wykorzystywanie ścieżki poselskiej do projektów rządowych czy „wrzutki” w końcowym etapie procesu legislacyjnego, były stałym elementem politycznego krajobrazu, służącym szybkiemu wdrażaniu woli partii rządzącej, kosztem jakości i transparentności tworzenia prawa. O ile nie były to praktyki […]

czytaj więcej

Komunikat 2/2024: Rządowy projekt ustawy o KRS: pożądany kierunek, za mało bezpieczników

Przedstawiony przez Ministra Sprawiedliwości projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa zakłada powrót do wyboru sędziowskiej części Rady przez sędziów. W powiązaniu z propozycją przyznania wszystkim sędziom, a nie tylko ich reprezentantom, czynnego i biernego prawa wyborczego, projekt zapewnić ma niezależność KRS i ograniczyć wpływ polityków na proces nominacji sędziowskich. Mimo że propozycje zawarte w […]

czytaj więcej

Opinia FOR do projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

Opiniowany projekt ma na celu rozwiązanie problemu braku niezależności Krajowej Rady Sądownictwa (KRS, Rada) od władzy politycznej. Chociaż zaprezentowany kierunek zmian należy ocenić jako pożądany i niezbędny z punktu widzenia przywracania praworządności, to w szczegółach niektóre rozwiązania okazać się mogą dysfunkcjonalne i nie zapewniać dostatecznego stopnia demokratycznej legitymizacji przyszłej Rady. Rozpatrywany projekt, jako jeden z […]

czytaj więcej

Polityka publiczna oparta na dowodach. Ocena Polski

Tworzenie polityk publicznych opartych na dowodach (evidence-based policy making, EBPM) to w najszerszym znaczeniu sformalizowany proces, w którym władza angażuje wysokiej jakości zasoby celem wywołania pożądanych przez nią zmian świecie realnym. Bardziej szczegółowo jest to podejście, w którym interwencje państwa (bądź ich brak) uzasadnione są rzetelnymi danymi z różnych źródeł, w tym od samych obywateli. […]

czytaj więcej

Ujawniona umowa koalicyjna i zapowiedź wydłużenia podatkowego vacatio legis to bez wątpienia dobra wiadomość – Patryk Wachowiec, Money.pl

– Minimum sześciomiesięczny okres między ogłoszeniem zmian w prawie podatkowym a ich wejściem w życie, zapisany w umowie koalicyjnej, to element szerszego planu poprawy zasad stanowienia prawa. To ważna zapowiedź, której realizacji powinny pilnować organizacje pozarządowe i media – ocenia analityk prawny FOR Patryk Wachowiec.

czytaj więcej

Ekspres legislacyjny pędzi: średnia szybkość uchwalania prawa przyspieszyła dwukrotnie, wzrosła też liczba stron aktów prawnych – Patryk Wachowiec, Onet

– Prawo i Sprawiedliwość od początku rządów w 2015 roku przygotowywało sobie grunt, by ścieżka legislacyjna była jak najszybsza. Zlikwidowano albo mocno ograniczono obowiązek konsultowania i opiniowania projektów ustaw, wysyłania ich między ministerstwami. Sami obywatele mają problem z wejściem na posiedzenia komisji sejmowych – zwraca uwagę Patryk Wachowiec.

czytaj więcej