Forum Obywatelskiego Rozwoju

Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i politologii na Uniwersytecie Warszawskim. Zadeklarowany wolnorynkowiec i libertarianin. W latach 2015-2017 autor artykułów o tematyce wolnorynkowej na łamach wolnościowych czasopism. Od 2020 roku członek Stowarzyszenia Libertariańskiego. Autor prac dyplomowych z zakresu implikacji politycznych libertarianizmu i wolnościowych rozwiązań w systemie emerytalnym. Zainteresowany w szczególności badaniem wpływu państwowych interwencji i regulacji na rynek, gospodarkę i społeczeństwo.

Prywatnie fan i amatorski zawodnik darta, autor wierszy i miłośnik podróży po krajach postsowieckich.

Kontakt:
e-mail: [email protected]