Forum Obywatelskiego Rozwoju

Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju została założona w 2007 roku przez prof. Leszka Balcerowicza. Organami FOR są Rada oraz Zarząd. Rada nadzoruje działalność FOR oraz wyznacza główne kierunki działań. Zarząd kieruje bieżącą działalnością FOR. FOR przestrzega w swojej działalności jawności, apartyjności, jakości, a jej działalność nie jest nastawiona na zysk, co szczegółowo regulowane jest w Kodeksie Etycznym Fundacji FOR. Zasady i warunki przyjmowania darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji oraz uzyskiwanie dochodów z innych źródeł zgodnych ze statutem Fundacji, w tym zarządzanie funduszem rezerwowym FOR, regulowane są w Kodeksie Dobrych Praktyk w obszarze finansowania działalności Fundacji FOR.

Jesteśmy think-tankiem. Podstawą naszej pracy jest rzetelna analiza większości obszarów polityki gospodarczej i prawa oraz, poza diagnozą, tworzenie rekomendacji dla rządzących i dla opinii publicznej.

Badania i analizy. Przygotowujemy autorskie raporty i analizy dotyczące polityki gospodarczej w Polsce. Analizujemy trendy i publikacje światowe. Ponadto komentujemy bieżące wydarzenia mające wpływ na gospodarkę: w szczególności krytykujemy decyzje przeczące wolności gospodarczej i popieramy rozwiązania dla niej korzystne. Punktem wyjścia jest dla nas długookresowy wzrost gospodarczy i stałe poszanowanie zasad państwa prawa.

Komunikacja. Zależy nam na jak najszerszym dotarciu do opinii publicznej i decydentów. Uczestniczymy w konsultacjach społecznych, a przede wszystkim jesteśmy aktywni w mediach, gdzie nasi eksperci kilkanaście razy w tygodniu prezentują wyniki naszych analiz. Jesteśmy aktywni w mediach społecznościowych i w internecie.

Wydarzenia specjalne. Organizujemy seminaria tematyczne, konferencje, spotkania z ekspertami dla studentów, przedsiębiorców, dziennikarzy. Pod marką FOR Poleca promujemy lub współwydajemy książki oraz audiobooki autorów polskich i zagranicznych. Współpracujemy z wieloma instytucjami dla których, podobnie jak dla nas, zmniejszenie ingerencji państwa w gospodarkę i życie obywateli jest ważnym elementem poprawy życia w Polsce.

Edukacja. Organizujemy szereg wydarzeń edukacyjnych między innymi Szkoły Leszka Balcerowicza dla studentów oraz Komiksy Ekonomiczne – jeden z największych projektów edukacji ekonomicznej w Polsce dla uczniów.