Forum Obywatelskiego Rozwoju

Komunikat 43/2020: Ustawa o zawodzie farmaceuty – kolejny krok w kierunku zamknięcia rynku

W październiku br. Naczelna Izba Aptekarska (NIA) podpisała z ministrem zdrowia porozumienie w sprawie „Strategii na rzecz rozwoju aptek”. „Strategia” zobowiązuje ministra zdrowia do „podjęcia pilnych i efektywnych działań” w przyszłym roku mających na celu m.in. podniesienie marży aptecznej na leki refundowane, dalsze zwalczanie sieci aptek czy uregulowanie zasad obrotu pozaaptecznego. Innymi słowy, wprost ogłasza zamiar ograniczenia konkurencji i umocnienia lokalnych monopoli, co będzie musiało przełożyć się na wyższe ceny i niższą jakość usług z perspektywy pacjentów. 

czytaj więcej

Komunikat 39/2020: Przedsiębiorcy potrzebują stabilnego otoczenia regulacyjnego

Mnogość regulacji ograniczających konkurencję i wymianę, skomplikowanie przepisów nieelastyczność przepisy prawa pracy oraz często zbędne i dublujące się obciążenia biurokratyczne to powszechnie znane hamulce dla konkurencyjności polskiej gospodarki. Jednak oprócz nich przy ocenie działań regulacyjnych państwa trzeba brać też zmienność i nieprzewidywalność tworzenia prawa. O ile do złych regulacji przedsiębiorcy są w stanie się w dłuższym okresie dostosować, o tyle wprowadzane często i nagle zmiany burzą jakiekolwiek ich plany.

czytaj więcej

VI Kongres Republikański „W PUŁAPCE REGULACJI” – 24 kwietnia

W najbliższą sobote (24 kwietnia) w godzinach 11-21, odbędzie się szósta edycja Kongresu Republikańskiego. Wśród uczestników spotkania znajdą się m.in Paweł Dobrowolski- prezes Forum Obywatelskiego Rozwoju, który odpowie na pytanie ” Czy w Polsce da się przeprowadzić deregulację? Doświadczenia i wnioski” oraz Mikołaj Barczentewicz- ekspert Forum Obywatelskiego Rozwoju z wykładem pt: „Goldplating w UE czyli […]

czytaj więcej

Opinia FOR do projektu nowelizacji ustawy Prawo o zgromadzeniach

Przedstawiciele Forum Obywatelskiego Rozwoju 7 marca br. wzięli udział w wysłuchaniu publicznym dotyczącym nowelizacji ustawy Prawo o zgromadzeniach. Nasze stanowisko w tej sprawie przedłożyli Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Wewnętrznych. Opinia Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR dotycząca przedłożonego przez Prezydenta RP projektu nowelizacji ustawy Prawo o zgromadzeniach, druk sejmowy nr 35 Forum […]

czytaj więcej

FOR poszukuje koordynatora UlepszPrawo.pl

Jeśli deregulacja to nie jest dla Ciebie teoretyczne pojęcie, lecz misja. Jeśli chcesz, by w Polsce żyło się i pracowało łatwiej. Masz dość abstrakcyjnych raportów i pustych obietnic. Jesteś urodzonym organizatorem/-ką i nie możesz doczekać się, by organizować naszych współpracowników oraz świat zewnętrzny do wypracowania konkretnych rozwiązań, które zmniejszą koszty działania obywateli w Polsce, to […]

czytaj więcej