Forum Obywatelskiego Rozwoju

Synteza:

  • W październiku br. Naczelna Izba Aptekarska (NIA) podpisała z ministrem zdrowia porozumienie w sprawie „Strategii na rzecz rozwoju aptek”. „Strategia” zobowiązuje ministra zdrowia do „podjęcia pilnych i efektywnych działań” w przyszłym roku mających na celu m.in. podniesienie marży aptecznej na leki refundowane, dalsze zwalczanie sieci aptek czy uregulowanie zasad obrotu pozaaptecznego. Innymi słowy, wprost ogłasza zamiar ograniczenia konkurencji i umocnienia lokalnych monopoli, co będzie musiało przełożyć się na wyższe ceny i niższą jakość usług z perspektywy pacjentów. 
     
  • Elementem „Strategii” jest też przyjęta 10 grudnia przez Sejm ustawa o zawodzie farmaceuty, która stanowi kolejny – po „aptece dla aptekarza” – krok w walce z właścicielami aptek, którzy nie są farmaceutami. 
     
  • Przewidziane w ustawie przepisy pozwalają na arbitralne zamykanie aptek przez urzędników ze szkodą dla pacjentów, farmaceutów nieposiadających aptek i przedsiębiorców. Ponadto ustawa przyznaje kierownikowi apteki funkcje niemalże właścicielskie, nie nakładając przy tym na niego żadnej odpowiedzialności za podejmowane decyzje. W świetle przepisów ustawy to kierownik, a nie właściciel, będzie weryfikował np. dostawców energii elektrycznej. 
     
  • NIA, wykraczając poza wynikające z Konstytucji RP uprawnienia samorządów zawodowych, dąży do przejęcia roli faktycznego regulatora rynku. Tego rodzaju wpływu na działanie i politykę kadrową prywatnych podmiotów jak NIA nie mają inne samorządy zrzeszające przedstawicieli zawodów tzw. zaufania publicznego. 

Obciążenia biurokratyczne, ograniczające konkurencję regulacje, nieelastyczne prawo pracy, skomplikowane i skutkujące czasochłonnością rozliczeń z urzędem skarbowym przepisy podatkowe to problemy od lat wskazywane przez przedsiębiorców jako największe bariery działalności gospodarczej. Pandemia COVID-19 skłoniła rząd do wprowadzenia dodatkowych obostrzeń często negatywnie wpływających na działalność gospodarczą.

Uważamy, że zwłaszcza w tym trudnym okresie przedsiębiorcy potrzebują deregulacji, która zwiększy ich elastyczność w dostosowywaniu się do nowych warunków gospodarczych. Dlatego szukamy rozwiązań, którego pomogą wyzwolić potencjał przedsiębiorców. Chcąc znaleźć najbardziej szkodliwe dla przedsiębiorców przepisy i pokazywać korzyści z deregulacji dla wzrostu po kryzysie, uruchomiliśmy portal www.deregulacja.pl.

 

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autora:

Marcin Zieliński, ekonomista FOR
[email protected]