Forum Obywatelskiego Rozwoju

2020-12-08

Synteza:

  • Badania empiryczne pokazują, że bariery dostępu do zawodów regulowanych przekładają się na wzrost cen usług (z powodu wyższych wynagrodzeń wykonujących takie zawody) bez zwiększenia ich jakości, wolniejszy wzrost zatrudnienia i mniejszą mobilność zawodową, a także mogą prowadzić do większych nierówności dochodowych. 
     
  • Obecnie w Polsce istnieje wciąż 360 zawodów regulowanych (przy medianie dla UE wynoszącej 186). Więcej pośród krajów UE jest tylko na Węgrzech oraz w Czechach. Co prawda dostęp do niektórych zawodów jest po przeprowadzonej kilka lat temu deregulacji łatwiejszy, jednak wielu projektowanych zmian w toku prac legislacyjnych zaniechano, przez co w ostatecznym kształcie ułatwienia w dostępie do zawodów okazały się o wiele mniejsze niż w zapowiedziach. 
     
  • Duża liczba regulacji w połączeniu z brakiem jasności istniejących przepisów owocuje konfliktami i niepewnością po stronie osób, które mogą potencjalnie wykonywać czynności zastrzeżone dla zawodów regulowanych. Głośną w ostatnich latach ilustracją takiego konfliktu może być walka licencjonowanych taksówkarzy z kierowcami korzystającymi z cieszących się coraz większą popularnością platform mobilnych. 
     
  • W przypadku większości zawodów, do których dostęp jest ograniczony, obecny system obowiązkowych licencji można zastąpić modelem zaświadczających o kwalifikacjach, a przy tym nieobowiązkowych certyfikatów, które nie ograniczałyby swobody wyboru po stronie klientów. 

Obciążenia biurokratyczne, ograniczające konkurencję regulacje, nieelastyczne prawo pracy, skomplikowane i skutkujące czasochłonnością rozliczeń z urzędem skarbowym przepisy podatkowe to problemy od lat wskazywane przez przedsiębiorców jako największe bariery działalności gospodarczej. Pandemia COVID-19 skłoniła rząd do wprowadzenia dodatkowych obostrzeń często negatywnie wpływających na działalność gospodarczą.

Uważamy, że zwłaszcza w tym trudnym okresie przedsiębiorcy potrzebują deregulacji, która zwiększy ich elastyczność w dostosowywaniu się do nowych warunków gospodarczych. Dlatego szukamy rozwiązań, którego pomogą wyzwolić potencjał przedsiębiorców. Chcąc znaleźć najbardziej szkodliwe dla przedsiębiorców przepisy i pokazywać korzyści z deregulacji dla wzrostu po kryzysie, uruchomiliśmy portal www.deregulacja.pl.

 

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autora:

Marcin Zieliński, ekonomista FOR
[email protected]