Forum Obywatelskiego Rozwoju

Synteza

Wprowadzony w 2009 roku w Ustawie o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury z 23.01.2009 r. (Dz.U. 2009 nr 26, poz. 157) wymóg ukończenia aplikacji ogólnej dla kandydatów na asystentów sędziego nie miał dobrego uzasadnienia i jest nadmierny.

Wymóg ten, co prawda, daje więcej pracy wykładowcom Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, ale nie daje sądom i społeczeństwu mierzalnych korzyści. Co gorsza, doprowadził do spadku chętnych do zajęcia tego stanowiska oraz braku asystentów w sądach. Sędziowie do sprawnego orzekania potrzebują asystentów, których ilość jest obecnie niewystarczająca, a perspektywy wzrostu ilości osób zainteresowanych tym stanowiskiem są niewielkie.

Wymagając odbycia swoistej „praktyki czeladniczej“ na stanowisko asystenta sędziego, Polska odstaje od innych krajów rozwiniętych, gdzie powszechne jest podjęcie pracy asystenta już podczas studiów prawniczych lub natychmiast po ich ukończeniu. Należy znieść aplikację dla asystentów sędziego i pozwolić sędziom samodzielnie ustalać wymogi dla ich asystentów.

Autor:

Szymon Murek
[email protected]

Czytaj więcej:

„Przekonaliśmy rząd do usprawnienia pracy sądów”. Po publikacji Forum Obywatelskiego Rozwoju, do sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy, która znosi wymóg ukończenia aplikacji ogólnej przez asystentów sędziego. 8 lipca 2013 ustawa weszła w życie.

W mediach:

Forbes: Zniesiono bariery dla asystentów sędziego, 4.11.2013