Forum Obywatelskiego Rozwoju

Synteza:

  • Dla oceny polityki regulacyjnej państwa kluczowa jest nie tylko ilość i restrykcyjność regulacji, ale też ich niejasność, zmienność i nieprzewidywalność.
     
  • Problem zmienności i nieprzewidywalności wprowadzanych przez większość parlamentarną przepisów przeszkadza przedsiębiorcom w budowaniu wieloletnich strategii rozwojowych, czego skutkiem są m.in. niższe inwestycje prywatne.
     
  • Towarzyszący pandemii COVID-19 kryzys gospodarczy istotnie zwiększył niepewność prowadzenia działalności gospodarczej. Niestety w ostatnim okresie dodatkową warstwę niepewności nakłada nagłymi i wprowadzanymi w ostatniej chwili regulacjami nakłada rząd z większością parlamentarną.
     
  • W marcu br. FOR wraz z innymi organizacjami pozarządowymi apelowało o „ciszę legislacyjną” – niewprowadzanie zmian w prawie, które nie są niezbędne w celu przeciwdziałania i ograniczania skutków koronawirusa oraz absolutnie pilne z punktu widzenia działania państwa. Mimo to części z przegłosowanych w ostatnim czasie przez Sejm propozycji nie da się w najmniejszym stopniu uzasadnić walką z epidemią.

Obciążenia biurokratyczne, ograniczające konkurencję regulacje, nieelastyczne prawo pracy, skomplikowane i skutkujące czasochłonnością rozliczeń z urzędem skarbowym przepisy podatkowe to problemy od lat wskazywane przez przedsiębiorców jako największe bariery działalności gospodarczej. Pandemia COVID-19 skłoniła rząd do wprowadzenia dodatkowych obostrzeń często negatywnie wpływających na działalność gospodarczą.

Uważamy, że zwłaszcza w tym trudnym okresie przedsiębiorcy potrzebują deregulacji, która zwiększy ich elastyczność w dostosowywaniu się do nowych warunków gospodarczych. Dlatego szukamy rozwiązań, którego pomogą wyzwolić potencjał przedsiębiorców. Chcąc znaleźć najbardziej szkodliwe dla przedsiębiorców przepisy i pokazywać korzyści z deregulacji dla wzrostu po kryzysie, uruchomiliśmy portal www.deregulacja.pl.

 

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autora:

Marcin Zieliński, ekonomista FOR
[email protected]