Forum Obywatelskiego Rozwoju

Marcin Zieliński

Prezes Zarządu & Główny Ekonomista FOR Ekonomista, autor analiz na temat transformacji gospodarczej w Polsce, roli własności prywatnej w gospodarce, ekonomicznej analizy regulacji, rynku finansowego i sektora bankowego. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Długoletni szef wydawnictwa Instytutu Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa, tłumacz książek m.in. Davida Friedmana, Friedricha Augusta Hayeka i […]

czytaj więcej

Patryk Wachowiec

Analityk prawny FOR od 2017 roku. Zajmuje się rządami prawa, ochroną praw człowieka, w szczególności prawa do sądu, organizacją wymiaru sprawiedliwości i jawnością życia publicznego – zarówno w świetle standardów krajowych, jak i europejskich. W latach 2013–2017 pracownik Biura Analiz Sejmowych w Kancelarii Sejmu, gdzie przygotowywał opinie prawne dla posłów i organów Sejmu, w tym […]

czytaj więcej

Bartłomiej Jabrzyk

Analityk FOR. Prawnik. Zawodowo brał udział w transakcjach M&A oraz w badaniach due diligence z zakresu prawa nieruchomości. Zajmuje się prawem administracyjnym, gospodarką i szeroko rozumianym bezpieczeństwem państwa. Zainteresowany prawem cywilnym i handlowym, makroekonomią oraz geopolityką. Zwolennik poszerzania wolności osobistych, równości wobec prawa i ograniczonego państwa. Strzelec sportowy. Kontakt:e-mail: [email protected]

czytaj więcej

Gabriel Hawryluk

Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i politologii na Uniwersytecie Warszawskim. Zadeklarowany wolnorynkowiec i libertarianin. W latach 2015-2017 autor artykułów o tematyce wolnorynkowej na łamach wolnościowych czasopism. Od 2020 roku członek Stowarzyszenia Libertariańskiego. Autor prac dyplomowych z zakresu implikacji politycznych libertarianizmu i wolnościowych rozwiązań w systemie emerytalnym. Zainteresowany w szczególności badaniem wpływu państwowych interwencji […]

czytaj więcej

Zofia Kościk

Studentka kierunku Finanse i Rachunkowość na Akademii Leona Koźmińskiego. Absolwentka Austriackiej Szkoły Ekonomii Instytutu Misesa oraz Akademii Finansów Instytutu Finansów. Doświadczenie w trzecim sektorze zdobywała już jako radna Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus czy Młodzieżowej Rady m.st Warszawy. Odbyła staż w m.in Fundacji Wolności Gospodarczej. W przeszłości pisała również teksty dla organizacji Young Voices Europe o tematyce wolnościowej. Aktywna wolontariuszka […]

czytaj więcej

Mateusz Michnik

Student ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz filozofii i cognitive science w ramach MISH na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwent Szkoły Leszka Balcerowicza, stypendysta Frédéric Bastiat Fellowship przyznawanego przez Mercatus Center oraz laureat Vernon Smith Prize organizowanego przez European Center of Austrian Economics Foundation i zwycięzca Konkursu Młody Ekonomista Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Członek Students for […]

czytaj więcej

Eryk Ziędalski

Student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent Szkoły Leszka Balcerowicza.Zadeklarowany Liberał. Od 2019 członek stowarzyszenia Liberty Forum Poland, gdzie redagował cykl „Wolność na Świecie”, prezentujący światowe wydarzenia liberalnym okiem oraz współpracował przy publikacji „10 rynkowych rozwiązań dla klimatu”, a także współorganizował hackaton idei „Rzeczpospolita 5.0”. Zainteresowany prawem publicznym gospodarczym (w tym, w […]

czytaj więcej

Piotr Oliński

Analityk prawny FOR, student prawa na Uniwersytecie Warszawskim, ukończył również Szkołę Prawa Niemieckiego organizowaną przez wydziały prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Reńskiego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn, stypendysta Fundacji im. Konrada Adenauera oraz uczestnik programu Young Affiliate przy Network for Constitutional Economics and Social Philosophy. Autor publikacji naukowych i publicystycznych dotyczących kwestii wolności gospodarczej, praworządności, regulacji, […]

czytaj więcej