Forum Obywatelskiego Rozwoju

Marcin Zieliński

Prezes Zarządu & Główny Ekonomista FOR Ekonomista, autor analiz na temat transformacji gospodarczej w Polsce, roli własności prywatnej w gospodarce, ekonomicznej analizy regulacji, rynku finansowego i sektora bankowego. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Długoletni szef wydawnictwa Instytutu Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa, tłumacz książek m.in. Davida Friedmana, Friedricha Augusta Hayeka i […]

czytaj więcej

Kinga Królik

Kierownik administracyjno-finansowy w FOR. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Polityka Społeczna i Studiów Podyplomowych Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w marketingu oraz NGO – Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Towarzystwo Tenisowe WRG – Warsaw Roland Garros.

czytaj więcej