"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Patryk Wachowiec

 • Propozycje poprawek do projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

  Propozycje poprawek do projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa | 2024-03-26

  W ubiegłym miesiącu FOR przedstawił opinię do rządowego projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Po licznych zmianach, propozycja trafiła do Sejmu, który zdecydował o przeprowadzeniu wysłuchania publicznego nad projektem. W związku z tym, na bazie 28 rekomendacji przedstawionych przez nas w opinii, przygotowaliśmy ponad 30 poprawek do aktualnej wersji projektu. Proponowane przez nas zmiany koncentrują się na zwiększeniu demokratycznej legitymacji procesu wyboru sędziów do KRS, jak i poprawie bieżącego funkcjonowania tego organu – m.in. przez ograniczenie konfliktu interesów członków Rady i zapewnieniu, że jej prace będą bardziej transparentne.

  więcej
  • Reset – tak, ale powinien to być raczej dodatek do wprowadzania lepszych bezpieczników i podnoszenia standardów – Patryk Wachowiec, Kultura Liberalna

   Reset – tak, ale powinien to być raczej dodatek do wprowadzania lepszych bezpieczników i podnoszenia standardów – Patryk Wachowiec, Kultura Liberalna | 2024-03-19

   – Jestem bardzo sceptyczny co do resetowania instytucji – to nie powinien być cel sam w sobie. Nie chodzi o wymianę kadrową, żeby zobaczyć, jak się będą sprawować nowe kadry. To, że usuniemy panią Pawłowicz i pana Piotrowicza razem z dublerami z Trybunału Konstytucyjnego, nie znaczy, że TK będzie w magiczny sposób wydawać dobre wyroki – twierdzi ekspert prawny FOR.

   więcej
  • Komunikat 3/2024: Nie psujmy więcej legislacji

   Komunikat 3/2024: Nie psujmy więcej legislacji | 2024-02-23

   W ostatnich latach jakość tworzenia prawa w Polsce uległa znacznemu pogorszeniu. Praktyki takie, jak lekceważenie procedur, omijanie konsultacji społecznych, wykorzystywanie ścieżki poselskiej do projektów rządowych czy „wrzutki” w końcowym etapie procesu legislacyjnego, były stałym elementem politycznego krajobrazu, służącym szybkiemu wdrażaniu woli partii rządzącej, kosztem jakości i transparentności tworzenia prawa. O ile nie były to praktyki nowe, szczególnie od 2015 roku nabrały one wyraźnie na znaczeniu, co potwierdzają także dane empiryczne. Doprowadziło to do dalszej erozji zaufania obywateli do państwa – a co gorsza, podważyło zaufanie do procesów demokratycznych.

   więcej
   • Komunikat 2/2024: Rządowy projekt ustawy o KRS: pożądany kierunek, za mało bezpieczników

    Komunikat 2/2024: Rządowy projekt ustawy o KRS: pożądany kierunek, za mało bezpieczników | 2024-02-15

    Przedstawiony przez Ministra Sprawiedliwości projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa zakłada powrót do wyboru sędziowskiej części Rady przez sędziów. W powiązaniu z propozycją przyznania wszystkim sędziom, a nie tylko ich reprezentantom, czynnego i biernego prawa wyborczego, projekt zapewnić ma niezależność KRS i ograniczyć wpływ polityków na proces nominacji sędziowskich. Mimo że propozycje zawarte w projekcie są w większości zasadne, część z nich może utrwalać korporacyjny charakter Rady i niedostatecznie gwarantować jej demokratyczną legitymację.

    więcej
  • Co z decyzjami TK korzystnymi dla interesu obywateli, w tym wyborców obecnej koalicji rządzącej? – Patryk Wachowiec, Dziennik Gazeta Prawna

   Co z decyzjami TK korzystnymi dla interesu obywateli, w tym wyborców obecnej koalicji rządzącej? – Patryk Wachowiec, Dziennik Gazeta Prawna | 2024-02-12

   – W Rumunii TSUE orzekł, że jeśli skład trybunału jest niezgodny z wymogami unijnymi albo samo orzeczenie narusza prawo unijne, to nie można stosować tych orzeczeń. Czyli w warunkach polskich można podejść do sprawy w zniuansowany sposób i pewnych orzeczeń niezgodnych z prawem unijnym czy prawami człowieka nie wykonywać, nawet jeśli zostaną opublikowane – mówi prawnik Forum Obywatelskiego Rozwoju.

   więcej
   • Przedstawiciele FOR na spotkaniu na temat konsultacji publicznych i opiniowania dokumentów rządowych w KPRM

    Przedstawiciele FOR na spotkaniu na temat konsultacji publicznych i opiniowania dokumentów rządowych w KPRM | 2024-02-05

    Pod koniec stycznia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie przedstawicieli wiodących organizacji pozarządowych z członkami rządu. Przedmiotem spotkania była poprawa procesu stanowienia prawa.

    więcej
    • Na prawa człowieka składa się wiele mniejszych elementów – Patryk Wachowiec, TVN 24

     Na prawa człowieka składa się wiele mniejszych elementów – Patryk Wachowiec, TVN 24 | 2023-12-26

     – Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że miałem rację w tym sporze. Może to górnolotnie brzmi, że chciałem pójść do Kancelarii Sejmu i wygrałem sprawę o prawa człowieka, bo prawa człowieka to bardzo poważne rzeczy. Jednak na prawa człowieka składa się wiele mniejszych elementów, w tym prawo do informacji czy wolność prasy czy możliwość oglądania posiedzeń sejmu – tłumaczy Wachowiec.

     więcej