"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Patryk Wachowiec

 • Zasady delegowania sędziów do natychmiastowej poprawy

  Zasady delegowania sędziów do natychmiastowej poprawy | 2021-06-01

  Obowiązujące regulacje dotyczące delegowania sędziego do pełnienia czynności w innym sądzie są niezwykle skomplikowane. W zależności od podstawy prawnej decyzje o delegacji podejmują różne organy (z wiodącą rolą Ministra Sprawiedliwości); podobnie zróżnicowane są kryteria pozwalające na delegowanie oraz dotyczące okresu czy miejsca delegacji. Zarazem nie istnieją żadne zasady pozwalające obiektywnie stwierdzić potrzebę delegowania czy ocenić zasadność delegowania konkretnego sędziego. Brak jest również kontroli sądowej nad rozstrzygnięciem zarówno o delegowaniu, jak i o skróceniu delegacji.

  więcej
  • Reforma sądownictwa za środki unijne: jak to robią na Słowacji?

   Reforma sądownictwa za środki unijne: jak to robią na Słowacji? | 2021-05-20

   Z końcem kwietnia większość państw członkowskich Unii Europejskiej przedstawiło Komisji projekty krajowych planów odbudowy. W swoim dokumencie rząd Słowacji zawnioskował o przyznanie grantów z unijnego Funduszu Odbudowy w wysokości ok. 6,6 mld euro. Z tej kwoty 255 mln euro ma dotyczyć reformy sądownictwa, w ramach której na cyfrową i zieloną transformację przeznaczono odpowiednio 36 i 18 mln euro.

   więcej
   • Ograniczenia ingerujące w wolność przemieszczania się mogą być ustanawiane tylko i wyłącznie w drodze ustawy - Patryk Wachowiec, NaTemat

    Ograniczenia ingerujące w wolność przemieszczania się mogą być ustanawiane tylko i wyłącznie w drodze ustawy - Patryk Wachowiec, NaTemat | 2021-05-19

    Patryk Wachowiec, analityk Forum Obywatelskiego Rozwoju wygrał sądowy spór z policją. Sprawa dotyczyła mandatu za organizację zgromadzenia w Sylwestra. Obowiązywały wtedy – przynajmniej w teorii – restrykcje dotyczące pandemii koronawirusa.

    więcej