"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Patryk Wachowiec

 • Patryk Wachowiec i Marcin Zieliński podważają obiektywizm ministerstwa, Handel Extra

  Patryk Wachowiec i Marcin Zieliński podważają obiektywizm ministerstwa, Handel Extra | 2019-04-18

  Jak zauważają analitycy z FOR w ciągu pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania restrykcji byliśmy świadkami prób prowadzenia legalnego handlu w dni objęte zakazem (często bardzo kreatywnych), np. poprzez przesunięcie profilu działalności, zmiany w asortymencie czy drobne inwestycje w placówkach – co miało na celu skorzystanie z wyłączeń przewidzianych w ustawie.

  więcej
 • Komunikat 14/2019: Ministerialna ocena zakazu handlu: nierzetelna, stronnicza i antyprzedsiębiorcza

  Komunikat 14/2019: Ministerialna ocena zakazu handlu: nierzetelna, stronnicza i antyprzedsiębiorcza | 2019-04-18

  Na początku kwietnia Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) przedstawiło Ocenę wpływu ograniczenia handlu w niedziele. Opracowanie to miało odpowiedzieć na pytanie o sens nie tylko utrzymania, lecz także rozszerzenia restrykcji, czyli objęcia zakazem wszystkich niedziel od 2020 roku. W raporcie faktycznie taką odpowiedź można znaleźć – resort nie rekomenduje zmian w modelu dochodzenia do pełnego zakazu, sugerując jedynie modyfikację przepisów „w kierunku dalszego wzmocnienia małych, polskich sklepów”. Lektura opracowania nie pozwala jednak uznać, że propozycje MPiT znajdują oparcie w zaprezentowanych danych. 

  więcej
 • Patryk Wachowiec: Unijny Trybunał nie zgodził się na wykluczenie swojego prezesa, Rzeczpospolita

  Patryk Wachowiec: Unijny Trybunał nie zgodził się na wykluczenie swojego prezesa, Rzeczpospolita | 2019-04-02

  „Prokurator, oceniając zachowanie składu sędziowskiego podczas rozprawy, stwierdził, że prezes TSUE nie przestrzega wymogów obiektywizmu – relacjonował analityk prawny FOR Patryk Wachowiec, który przysłuchiwał się rozprawie w Luksemburgu. – Prokurator skupił się na rzekomych publikacjach w polskim czasopiśmie prawniczym oraz wizytach w Polsce, podczas których prezes TSUE miał wypowiadać się o zagrożeniach dla niezależności polskich sądów”.

  więcej
  • Komunikat 10/2019: Polska praworządność przed unijnym Trybunałem: refleksje po rozprawie ws. Izby Dyscyplinarnej i nowej KRS

   Komunikat 10/2019: Polska praworządność przed unijnym Trybunałem: refleksje po rozprawie ws. Izby Dyscyplinarnej i nowej KRS | 2019-03-26

   Czy Izba Dyscyplinarna jest niezależnym sądem, skoro została w całości ukształtowana przez nową Krajową Radę Sądownictwa, wybraną w większości przez polityków? Z takim pytaniem Sądu Najwyższego przyszło zmierzyć się Trybunałowi Sprawiedliwości UE podczas wtorkowej rozprawy w Luksemburgu. Precedensowy charakter sprawy oraz argumenty podnoszone w czasie wysłuchania, jak i spodziewane rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego, zdają się sugerować, że końcowe orzeczenie może (przynajmniej częściowo) przyczynić się do ograniczenia wpływu polityków na polski wymiar sprawiedliwości.

   więcej
  • Wspierają nas