Forum Obywatelskiego Rozwoju

Blog FOR: Organizacje wolnościowe – to działa!, Świat Wolności

Studia przypadku – czyli case studies – pozwalają lepiej zrozumieć, w jaki sposób poszczególnym organizacjom wolnościowym na świecie udało się doprowadzić do realnych dobrych zmian w polityce gospodarczej kraju. Właśnie m.in. takim historiom sukcesów poświęcony jest kolejny odcinek cyklu „Świat Wolności”. Organizacje z Libanu, Ukrainy i Sri Lanki w opisach swoich przypadków wyjaśniają, jakie były ich cele, jakie narzędzia zostały zastosowane do ich realizacji i z jakimi największymi wyzwaniami musiały się mierzyć. Warto z tych inspiracji korzystać także w Polsce.

czytaj więcej

Blog FOR: Afryka potrzebuje wolności, Świat Wolności

W kolejnym odcinku cyklu „Świat Wolności” zaczynamy podróż po inicjatywach wolnościowych organizacji pozarządowych od Afryki, gdzie działa coraz więcej grup, zajmujących się promocją liberalnych idei, w tym wolnego rynku, tolerancji i praworządności. Liberałowie w Afryce pracują często w bardzo trudnym otoczeniu, pokazując alternatywę dla wielu złych, etatystycznych polityk, które osłabiają potencjał rozwojowy tego kontynentu. W debacie publicznej pojawia się coraz więcej wolnościowych recept dla Afryki, a niektóre z nich udaje się wprowadzać w życie.

czytaj więcej

FOR o zakazie handlu w niedzielę, Gazeta.pl NEXT

Ustawa o zakazie handlu w niedzielę zawiera także ponad 30 wyłączeń. Wśród nich między innymi sprzedaż towarów na stacjach benzynowych, czy placówkach pocztowych. Dziury w przepisach wytyka rządzącym od wielu miesięcy m.in. Forum Obywatelskiego Rozwoju.

czytaj więcej

Blog FOR: Organizacje wolnościowe wspierające rozwój, Świat Wolności

W tym odcinku cyklu „Świat Wolności”, dotyczącego działalności wolnościowych organizacji pozarządowych na świecie, możecie przeczytać o wielu sukcesach. Warto się z nimi zapoznać, bo sukcesy innych przypominają, że są one możliwe również w Polsce. Nie ma co narzekać i mówić, że się nie da. Wiele organizacji z całego świata pokazuje właśnie, że się da.

czytaj więcej