Forum Obywatelskiego Rozwoju

17 czerwca bieżącego roku wchodzą w życie przepisy nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym wprowadzające obowiązek posiadania krajowego prawa jazdy przez cudzoziemców zajmujących się przewozem osób. Przepis ten nie był pierwotnie przewidywany w projekcie ustawy, dodany został na etapie prac w sejmowej Komisji Infrastruktury. Finalne brzmienie ustawy poparli niemal wszyscy posłowie.

Regulacje uniemożliwiają cudzoziemcom złożenie wymaganego wniosku o wymianę prawa jazdy przez okres 185 dni od daty przybycia do Polski. Dodatkowo, przedłużający się proces administracyjny może doprowadzić do znacznego zwiększenia liczby wniosków, co w efekcie przyczyni się do przeciążenia odpowiednich urzędów. Konsekwencją wprowadzanego wymogu będzie wzrost cen przejazdów zarówno w aplikacjach, jak i taksówkami, a także wypchnięcie znacznej części kierowców z rynku pracy, co uczyni Polskę mniej atrakcyjnym miejscem dla cudzoziemskich pracowników.

Nowe przepisy stanowią kolejny przykład nadgorliwości ustawodawcy, który, proponując remedium na problem bezpieczeństwa w przejazdach, reguluje go w sposób tak nieproporcjonalny, że tworzy kolejny problem, tym razem ekonomiczny.

Pełna treść publikacji znajduje się w pliku do pobrania poniżej.

Kontakt do autorów:

Piotr Oliński, analityk prawny FOR
[email protected]

Gabriel Hawryluk, analityk ekonomiczny FOR
[email protected]

Tetiana Gomon, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza
[email protected]