Forum Obywatelskiego Rozwoju

Prawomocny wyrok – ekspertyzy o projekcie ustawy o OFE są informacją publiczną

Naczelny Sąd Administracyjny prawomocnie orzekł w dzisiejszym wyroku, że opinie prawne zamówione przez Kancelarię Prezydenta i dotyczące tzw. ustawy o OFE, stanowią informację publiczną, tym samym odrzucając skargę kasacyjną Kancelarii od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Mikołaj Barczentewicz, ekspert Forum Obywatelskiego Rozwoju: „Sąd potwierdził dziś, że Kancelaria Prezydenta błędnie twierdzi, że obywatele nie mają […]

czytaj więcej

Zaproszenie na konferencję prasową „Nieizolacyjne środki zapobiegawcze”

Warszawa, 4 listopada 2011   ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ PRASOWĄ Polska Rada Biznesu, Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR prowadzą wspólnie program „Lepszy Wymiar Sprawiedliwości”. W ramach tego programu został opracowany raport „Nieizolacyjne środki zapobiegawcze”. Przedmiotem raportu jest analiza stosowania nieizolacyjnych środków zapobiegawczych i skonfrontowanie jej z praktyką orzekania tymczasowego aresztowania. W […]

czytaj więcej

W Polsce ustawowy wiek emerytalny mężczyzn…

W Polsce ustawowy wiek emerytalny mężczyzn,
podobnie jak w większości krajów Europy Zachodniej, kształtuje się na poziomie 65 lat, z kolei w przypadku kobiet jest on o 5 lat niższy i wynosi 60 lat. W większości krajów Europy Zachodniej wiek emerytalny obu płci kształtuje się na tym samym poziomie, czyli 65 lat (m.in. w Niemczech, Irlandii, Holandii, Hiszpanii, Portugalii).

czytaj więcej

W 2005 r. przeciętny wiek mężczyzn…

W 2005 r. przeciętny wiek mężczyzn, którzy
korzystając z prawa do wcześniejszych emerytur lub innych świadczeń
społecznych trwale opuścili rynek pracy w Polsce wynosił jedynie 57 lat. Oznacza to, że mężczyźni w Polsce kończą swoją aktywność zawodową aż 8 lat przed osiągnięciem ustawowego wieku
emerytalnego, najwcześniej wśród wszystkich krajów europejskich.

czytaj więcej

Kampania społeczna „Zmień kraj. Idź na wybory.”

Kampania „Zmień kraj. Idź na wybory”, zachęcająca do udziału w ostatnich wyborach parlamentarnych w Polsce, przyniosła podwójny skutek. Z jednej strony przyczyniła się do napłynięcia 36% osób wcześniej nie głosujących, z drugiej strony przyczyniła się do powstrzymania przed odpływem 17% osób wcześniej głosujących.

czytaj więcej

Słabszy rozwój i niższa inflacja

Póki co, Polacy nie mają większych problemów ze spłatą kredytów hipotecznych – podobnie zresztą jak i innych kredytów. Należności zagrożone banków od gospodarstw domowych spadają w ujęciu rocznym od marca 2004 roku – z jednomiesięczną przerwą w lipcu 2005 roku.

czytaj więcej

Niska i stabilna inflacja

Niska i stabilna inflacja sprzyja wzrostowi gospodarczemu m.in. poprzez bardziej przewidywalne zwroty z oszczędności i inwestycji oraz mniejsze ryzyko wystąpienia szoków na rynkach finansowych.

czytaj więcej

Frekwencja wśród Polaków głosujących za granicą

Wbrew powszechnej opinii frekwencja wśród Polaków głosujących za granicą w ostatnich wyborach parlamentarnych była bardzo niska? Biorąc pod uwagę szacunkowe wyliczenia GUS, ile Polaków przebywa za granicą oraz ilość oddanych głosów frekwencja w Wielkiej Brytanii wyniosła 6,25%, a w Niemczech tylko 3,24%.

czytaj więcej

Polska na 178 krajów

Czy wiesz, że Polska na 178 krajów objętych rankingiem Doing Business 2008 Banku Światowego zajmuje 156 miejsce w zakresie uzyskiwania pozwoleń budowlanych, 129 miejsce w ramach rozpoczęcia działalności gospodarczej w formie spółki z o.o. oraz 125 miejsce w odniesieniu do płacenia podatków.

czytaj więcej

Przy obecnej konstrukcji podatku CIT,

Przedsiębiorstwa mają prawo przekazać nieodpłatnie instytucjom charytatywnym żywność nadającą się do konsumpcji, ale nie nadającą się do sprzedaży, np. z powodu bliskiego terminu granicznego rekomendacji do spożycia, o wartości nie wyższej niż 10% swoich dochodów. Jeżeli firmy przekroczą ten limit muszą płacić podatek, gdyby jednak przedsiębiorstwa wyrzuciły tę żywność do śmietnika podatku nie musiałyby płacić.

czytaj więcej