Forum Obywatelskiego Rozwoju

Kampania „Zmień kraj. Idź na wybory”, zachęcająca do udziału w ostatnich wyborach parlamentarnych w Polsce, przyniosła podwójny skutek. Z jednej strony przyczyniła się do napłynięcia 36% osób wcześniej nie głosujących, z drugiej strony przyczyniła się do powstrzymania przed odpływem 17% osób wcześniej głosujących.
Polska cechuje się najniższą frekwencją w wyborach nie tylko w porównaniu do dobrze ugruntowanych demokracji zachodnich, ale rownież w zestawieniu z krajami Europy Wschodniej. Średnia frekwencja wyborcza w Polsce w latach 1990-2005 nie przekraczała 50%, podczas gdy w większości pozostałych krajów naszego regionu kształtowała się znacząco powyżej poziomu 60%.
W Polsce występuje zależność pomiędzy uczestnictwem wyborczym a płcią. Kobiety uczestniczą w wyborach nieco mniej chętnie niż mężczyźni. Choć różnice te nie są duże, to jednak są one zauważalne i znaczące.
Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj raport: Kampania społeczna „Zmień kraj. Idź na wybory” Raport o przebiegu kampanii i rekomendacje na przyszłość.