Forum Obywatelskiego Rozwoju

Niska i stabilna inflacja niesie ze sobą szereg korzyści. Sprzyja ona wzrostowi gospodarczemu poprzez bardziej przewidywalne zwroty z oszczędności i inwestycji oraz mniejsze ryzyko szoków na rynkach finansowych, a także przez zmniejszenie stopnia arbitralności redystrybucji bogactwa oraz dochodów.

Wiarygodność polityki monetarnej ma bardzo duże znaczenie dla gospodarki. Mimo, że ceny ropy naftowej, podobnie jak w latach 70-tych, są na wysokim poziomie, nie odnotowuje się tak znaczących wzrostów cen i płac, gdyż rynki wierzą w skuteczność banków centralnych w walce z inflacją.

Badania dowodzą, że niezależność banków centralnych pozwala skuteczniej dążyć do stabilnej i niskiej inflacji. Ceny z reguły rosną wolniej tam, gdzie istnieje prawna i instytucjonalna ochrona niezależności banku centralnego.

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj tłumaczenie artykułu Rogera W. Fergusona Jr. „Wiarygodność polityki monetarnej, inflacja i wzrost gospodarczy”.