Forum Obywatelskiego Rozwoju


Ostatnie dni przyniosły kilka zaskakujących zwrotów w sprawach dotyczących naruszenia zasad praworządności przez obecną większość. Postępowania, których rozstrzygnięcie miało być tylko kwestią czasu napotkały na różne formy obstrukcji ze strony najważniejszych aktorów tego sporu. W niniejszym tekście przypomniany i uporządkowany został „stan gry” dotyczący rządów prawa w Polsce, poprzez opisanie najważniejszych procedur – tak krajowych, jak i unijnych – których wspólnym mianownikiem jest dążenie do zatrzymania dalszej erozji praworządności.

 

Synteza:

  • Postępowania dotyczące naruszenia praworządności przez polski rząd toczą się obecnie na gruncie krajowym i w instytucjach unijnych
     
  • Najważniejsze ze spraw, w których dojść może do weryfikacji przestrzegania przez Polskę zasad państwa prawa, to skarga Komisji skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE, pytania prejudycjalne kilku polskich sądów, w tym Sądu Najwyższego, i postępowanie z artykułu 7 Traktatu o UE
     
  • W ostatnim czasie aktywnością wykazał się również Naczelny Sąd Administracyjny, blokując tymczasowo nabór do Sądu Najwyższego prowadzony przez upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa
     
  • Kumulacja wszystkich tych środków, przy wstrzymaniu złych zmian w SN przez unijny Trybunał, oraz determinacja środowisk pozarządowych, mogą ograniczyć systematyczne naruszenia praworządności przez polski rząd

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.

Kontakt do autora:

Patryk Wachowiec, analityk prawny FOR
[email protected]