Forum Obywatelskiego Rozwoju

Komunikat FOR 7/2023: Komisja Europejska skarży do TSUE upolityczniony TK. Czy wpłynie to na KPO?

Po skargach Komisji do Trybunału Sprawiedliwości dotyczących sędziów sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, Izby Dyscyplinarnej czy tzw. ustawy kagańcowej tym razem instytucja ta wytoczyła najcięższe działo. Do trybunału w Luksemburgu trafiła jej skarga związana z upolitycznieniem Trybunału Konstytucyjnego i podważeniem przez niego fundamentów prawa UE. Część komentatorów, podobnie jak w przypadku poprzednich skarg, stwierdza bezrefleksyjnie, że Unia nie ma kompetencji do zajmowania się polskimi sądami. Jest to mit, który w kontekście sprawy dotyczącej TK warto rozwiać. Wreszcie należy zastanowić się nad wpływem tej skargi na ewentualną wypłatę Polsce środków z Funduszu Odbudowy.

czytaj więcej

Kryzysy finansowe często pojawiają się nagle, a nawet niespodziewanie – Sławomir Dudek, Interia Biznes

Relacja długu do PKB jest tylko jednym ze wskaźników oceny finansów publicznych. Nie da się tylko na jego podstawie oszacować ich stanu. Od dawna przypominam o sytuacji, która wydarzyła się w Rumunii. W 2008 roku relacja długu do PKB wyniosła 30 proc., ale utraciła płynność. Aby finansować emerytury i inne wydatki Rumunia poprosiła o pomoc Międzynarodowy Fundusz Walutowego i Komisję Europejską – przypomina Sławomir Dudek, ekonomista Fundacji FOR.

czytaj więcej

Sławomir Dudek: Rząd wysłał do Brukseli pismo, w którym musiał odkryć karty. „Przerażające wnioski”, Business Insider Polska

Rząd wysłał do Komisji Europejskiej pismo, w którym przedstawia, jaka część budżetu naszego kraju jest poza kontrolą parlamentu i przez to samego społeczeństwa. W tym negatywnym rankingu Polska znalazła się na pierwszym miejscu wśród dużych państw Unii. – Wnioski są przerażające. To pokazuje olbrzymią skalę omijania reguł przez ten rząd, skalę nieprzejrzystości finansów publicznych, skalę kreatywności – mówi w rozmowie z Business Insider Polska Sławomir Dudek, główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju.

czytaj więcej

Komunikat 34/2018: Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym nie przywraca praworządności

Pod koniec listopada br. do Sejmu trafił projekt kolejnej nowelizacji ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym. Rządzący wycofali się z propozycji odesłania prawie 1/3 sędziów SN w stan spoczynku i wpływu prezydenta na możliwość dalszego orzekania po przekroczeniu wieku emerytalnego. Te zmiany dotyczą również sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ustawa, którą właśnie podpisał prezydent, czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.

czytaj więcej

Komunikat FOR 27/2018: Praworządność pod ostrzałem: przegląd postępowań w obronie zasad państwa prawa

Ostatnie dni przyniosły kilka zaskakujących zwrotów w sprawach dotyczących naruszenia zasad praworządności przez obecną większość. Postępowania, których rozstrzygnięcie miało być tylko kwestią czasu napotkały na różne formy obstrukcji ze strony najważniejszych aktorów tego sporu. W niniejszym tekście przypomnę i uporządkuję „stan gry” dotyczący rządów prawa w Polsce, opisując najważniejsze procedury – tak krajowe, jak i unijne – których wspólnym mianownikiem jest dążenie do zatrzymania dalszej erozji praworządności.

czytaj więcej

Analiza CEP: Unfair Trading Practices

Opublikowana 17 lipca br. analiza Centrum für Europäische Politik poświęcona jest przedstawionemu wiosną przez Komisję Europejską projektowi dyrektywy w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności.

czytaj więcej