Forum Obywatelskiego Rozwoju

Trzeba patrzeć na konkretne okoliczności towarzyszące nominacji takich osób – Patryk Wachowiec, Dziennik Gazeta Prawna

– Główny element użytego testu opiera się na uchwale trzech izb Sądu Najwyższego ze stycznia 2020 r. Stwierdzono w niej, że w przypadku sędziów sądów niższych instancji, którzy zostali powołani na wniosek obecnej Krajowej Rady Sądownictwa, nie należy z góry przesądzać o nienależytym obsadzeniu składu. Trzeba patrzeć na konkretne okoliczności towarzyszące nominacji takich osób. Jeżeli przejrzymy to orzeczenie Izby Karnej, to w uzasadnieniu przedstawiona jest cała ścieżka kariery sędziego Daniluka, potem zaś szczegółowo omówiono okoliczności jego awansu, wcześniej jego przeniesienia do innego sądu. To wszystko łącznie skłoniło Sąd Najwyższy do uznania, że taka osoba nie daje rękojmi niezawisłości. W związku z tym sąd był nienależycie obsadzony. Mam wrażenie, że to jednak inny poziom badania niż ze strony ETPC czy TSUE – mówi Patryk Wachowiec, analityk prawny Forum Obywatelskiego Rozwoju.

czytaj więcej

Trybunał Sprawiedliwości punktuje kolejną „reformę” sądownictwa

Skoro TSUE uznał, że NSA powinien możliwie wszechstronnie rozpoznać odwołania od uchwał nowej KRS, otwarte pozostaje pytanie o skutki ewentualnego uchylenia tych aktów. Skoro Prezydent RP, ignorując postanowienie o wstrzymaniu wykonalności, zdecydował się powołać nominatów nowej KRS na stanowiska w SN, to najbardziej intuicyjnym podejściem wydaje się zakwestionowanie statusu osób powołanych w takiej procedurze. Jeszcze w tym roku TSUE powinien wyjaśnić tę kwestię w odpowiedzi na serię pytań prejudycjalnych zadanych przez Izbę Pracy SN.​

czytaj więcej

Patryk Wachowiec: „Trwa surrealistyczna kampania prezydencka”. Zagraniczne media o polskich wyborach, TVN24

Moim zdaniem profesor Gersdorf poddała się. Myślę, że zarówno ona, jak i inni prawnicy są zmęczeni tą trwającą nieprzerwanie od czterech lat sytuacją – powiedział w rozmowie z BBC prawnik Patryk Wachowiec z Forum Obywatelskiego Rozwoju. To nawiązanie do kryzysu wokół Sądu Najwyższego i związaną z nim reformą sądownictwa autorstwa Prawa i Sprawiedliwości.

czytaj więcej

Komunikat 7/2020: Wybory I Prezesa SN – nowy problem dla polskiej demokracji?

31 marca 2020 r. odbędzie się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Wtedy też sędziowie prawdopodobnie wybiorą pięciu kandydatów na nowego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Z kolei z tego grona Prezydent RP powoła ostatecznie nowego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Pierwotnie Zgromadzenie Ogólne miało odbyć się 17 marca, zostało przełożone w związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym. 

czytaj więcej