Forum Obywatelskiego Rozwoju

Synteza

 • Źródłem problemów Kompanii Węglowej jest przede wszystkim niska efektywność produkcji, przez co koszty sprzedaży są wyższe od cen na rynkach światowych. Powoduje to, że KW nie jest w stanie konkurować z węglem importowanym, ani lokalnymi konkurentami.
   
 • Tylko 3 z 15 kopalni KW okazuje się notować dodatnie wyniki na sprzedaży węgla. Spółka utrzymując nierentowne kopalnie pogłębia swoje problemy, chociaż mogłaby zoptymalizować wykorzystanie zasobów i zwiększyć produkcję w kopalniach, gdzie koszty wydobycia są niższe.
   
 • Wbrew deklaracjom polityków, to nie import węgla jest największym problemem Kompanii Węglowej. Trafia on głównie do odbiorców na północy kraju, gdzie koszty transportu ze Śląska okazują się być zbyt wysokie. Zakaz importu spowodowałby niepotrzebne zwiększenie kosztów energii na północy kraju i straty dla gospodarki.
   
 • Dotychczasowe doświadczenia Polski pokazują, że brak restrukturyzacji tylko potęguje problemy górnictwa, a olbrzymie koszty pomocy publicznej, które w latach 2002-2010 wyniosły 25 mld złotych zostały zmarnowane – Kompania Węglowa dalej jest nierentowna, a środki te mogły zostać wydane na inwestycje.
   
 • Bez gruntownej restrukturyzacji Kompanii Węglowej, przede wszystkim w celu zwiększenia efektywności wydobycia, problemy górnictwa nie zostaną rozwiązane. Już teraz niepokoi brak jakichkolwiek działań strukturalnych, mimo tego, że na początku roku KW była na skraju bankructwa.

Kontakt do autora:
Hubert Guzera
e-mail: [email protected]