Forum Obywatelskiego Rozwoju

Analiza CEP: Ochrona tajemnic handlowych

W najnowszej analizie pt. „Ochrona tajemnic handlowych” Komisja Europejska informuje o planach harmonizacji przepisów dotyczących ochrony tajemnic handlowych w Państwach Członkowskich. Zdaniem ekspertów, proponowane zasady ochrony tajemnic handlowych sprzyjać będą innowacjom, bez nadmiernego ograniczania możliwości rozprzestrzeniania się nowej wiedzy. Z drugiej strony jednak, ograniczenie przysługującego sprawcy prawa do dostępu do dokumentów i rozpraw w trakcie […]

czytaj więcej

Komunikat FOR w związku z odwołaniem prezesa UOKiK

Przeciw arbitralnym decyzjom polityków W poniedziałek (10.02.2014) premier Donald Tusk odwołał ze stanowiska prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Małgorzatę Krasnodębską-Tomkiel. W 2011r., mimo nacisków ze strony rządu, prezes Urzędu zakazała transakcji przejęcia przez Polską Grupę Energetyczną spółki Energa. Zagrażało to konkurencji na rynku energetycznym i mogło prowadzić do podwyżek cen i większych obciążeń […]

czytaj więcej

Analiza CEP: „Powództwa odszkodowawcze w ramach prawa konkurencji”

W najnowszej analizie pt. „Powództwa odszkodowawcze w ramach prawa konkurencji” Komisja Europejska przedstawia swój projekt, którego wprowadzenie ma poprawić warunki egzekwowania prawa konkurencji. Zdaniem ekpertów, uproszczenie procedur dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w przypadku naruszeń prawa konkurencji zniechęci potencjalnych sprawców naruszeń oraz zwiększy społeczne zaufanie do systemu prawnego oraz zachęci poszkodowanych do ujawniania informacji na temat istniejących […]

czytaj więcej

Debata FOR: Eksperci i przedsiębiorcy przeciwni jednolitemu patentowi europejskiemu

Polska nie powinna podpisywać porozumienia o Jednolitym Sądzie Patentowym, przyjętego przez Parlament Europejski w grudniu ubiegłego roku – twierdzą uczestnicy debaty zorganizowanej 14 lutego br. przez Forum Obywatelskiego Rozwoju. Z wprowadzeniem jednolitej ochrony patentowej wiąże się bowiem więcej zagrożeń niż potencjalnych korzyści. Rząd prawdopodobnie wysłucha głosu ekspertów i przedsiębiorców, ale jest to kolejny przypadek po […]

czytaj więcej