Forum Obywatelskiego Rozwoju

Węgiel z Rosji ma ograniczony wpływ na obecną złą sytuacją państwowej Kompanii Węglowej. Głównym jej problemem, jest bowiem niska efektywność wydobycia oraz wysokie koszty. Ograniczenie importu spowoduje tylko przerzucenie kosztów nieefektywnej działalności, tej państwowej spółki, na konsumentów i nie zastąpi niezbędnych reform.

Kontakt do autora:
[email protected]

W mediach:

1. biznes.interia.pl: Górnictwo potrzebuje reform, a nie blokady rosyjskiego węgla