Forum Obywatelskiego Rozwoju

FOR: Organizacje sprzeciwiają się nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19, NGO.pl

„Wejście w życie przepisów zawartych w projekcie poselskim stworzy podatny grunt dla kolejnych sytuacji budzących uzasadnione podejrzenia o korupcję i nadużycia” – piszą w swym stanowisku organizacje pozarządowe, wyrażając sprzeciw wobec zapisów projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk sejmowy nr 539) oraz apelując o wykorzystywanie już istniejących mechanizmów prawnych, ułatwiających rządowi podejmowanie szybkich decyzji w trudnych okolicznościach.

czytaj więcej