Forum Obywatelskiego Rozwoju

Polska w opublikowanej dziś kolejnej edycji rankingu „Globalnego raportu konkurencyjności 2014-2015” (GKR) nieznacznie spadła z 42 na 43 miejsce (na 144 analizowane kraje). Tak jak w poprzednich latach na niską pozycję Polski silny wpływ ma niska jakość instytucji publicznych: często zmieniające się przepisy, niesprawne sądy, skomplikowane prawo podatkowe. Bez głębokiej reformy szeroko rozumianego sektora publicznego Polsce coraz trudniej będzie konkurować na globalnym rynku.

Kontakt do autora:
Aleksander Łaszek
e-mail: [email protected]
tel. 695 286 386