Forum Obywatelskiego Rozwoju

Komunikat 5/2024: Jak PiS regulował życie Polaków

W ciągu ostatnich ośmiu lat rządy Prawa i Sprawiedliwości w Polsce zdefiniowały na nowo granice regulacji dotyczących stylu życia obywateli, wprowadzając szereg ustaw i rozporządzeń mających na celu promowanie pożądanych czy zdrowych nawyków i zachowań, a ograniczanie dostępu do produktów i usług uznanych za szkodliwe. Od zakazu handlu w niedzielę, poprzez wprowadzenie podatku cukrowego, aż […]

czytaj więcej

Audyt Wolności Gospodarczej

Publikacja jest materiałem wprowadzającym do Audytu Wolności Gospodarczej, który odbył się 30 listopada 2021 roku w Warszawie. Audyt nie jest tradycyjną konferencją. To obywatelskie konsultacje, które pozwolą na przedstawienie konkretnych rozwiązań służących wolności gospodarczej w Polsce. W ostatniej edycji indeksu Fraser Institute Polska zajęła dopiero 75. miejsce na świecie. To drugi najgorszy wynik w Unii Europejskiej. Jest więc ogromne pole do poprawy.​

czytaj więcej

Władzy się nie odmawia – poselski projekt Mandat+

8 stycznia 2021 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt nowelizacji Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Projekt posłów z klubu Prawa i Sprawiedliwości zakłada likwidację możliwości odmowy przyjęcia mandatu karnego, wprowadza jedynie możliwość zaskarżenia go w ciągu 7 dni.

czytaj więcej

Patryk Wachowiec: Wolności zgromadzeń nie można ograniczać w drodze rozporządzenia, Radio TOK FM

Patryk Wachowiec, analityk prawny FOR, w urzędzie miasta Warszawy zgłosił zgromadzenie na 31 grudnia 2020 r., godz. 19:30. „Celem zgromadzenia będzie wspólne wyrażenie stanowiska ws. legalności wprowadzania restrykcji w związku z trwającą pandemią koronawirusa” – czytamy na Twitterze eksperta. Z organizatorem tego zgromadzenia rozmawiamy o prawach obywatelskich i wolności zgromadzeń oraz przesłankach jakimi kieruje się rząd wprowadzając swoje zakazy.

czytaj więcej

Komunikat 41/2020: W międzynarodowych wskaźnikach wolności i demokracji Polska solidarnie spada wraz z Węgrami

Wybrane wskaźniki opracowywane są przez wiodące organizacje międzynarodowe (Bank Światowy, Freedom House, Legatum Institute, Economist Intelligence Unit), które uwzględniają wiele aspektów funkcjonowania demokracji i wolności oraz stosujące różne metody badań. Niezależnie od przyjętej metodologii, wyłania się z nich podobny obraz jakości instytucji demokratycznych w analizowanych krajach.

czytaj więcej