Forum Obywatelskiego Rozwoju

Za czasów PiS rozwój Polski na tle innych krajów wyraźnie spowolnił – Marcin Zieliński, Gabriel Hawryluk, Konkret24

– Porównania międzynarodowe pozwalają przynajmniej wstępnie wskazać, czy za sukcesem albo porażką jakiegoś kraju stoi prowadzona przezeń polityka, czy odpowiada za nie koniunktura międzynarodowa albo czynniki regionalne. To prawda, że skumulowany wzrost PKB za rządów PiS był większy niż za PO. Jednak większość rządów PiS przypada na okres bardzo dobrej koniunktury międzynarodowej – wyjaśniają eksperci Fundacji FOR.

czytaj więcej

Więcej wolnego rynku czy więcej rządu? Jak wzmocnić rozwój gospodarki po pandemii?

Pandemii COVID-19 towarzyszyły bezprecedensowe interwencje państwa – od ograniczeń podstawowych wolności jednostek, po znaczny wzrost wydatków publicznych, m.in. w celu zrekompensowania firmom skutków zamknięcia gospodarki. W dyskusjach na temat odbudowy po kryzysie często słyszymy o potrzebie pobudzenia gospodarki. Rozumie się przez to zwykle zwiększenie interwencjonizmu państwa i dalszy wzrost wydatków publicznych.

czytaj więcej

Aleksander Łaszek: Mikroprzedsiębiorstwom coraz trudniej urosnąć jest do rozmiarów małych, a potem średnich, więc ograniczają się do trwania, Rzeczpospolita

– Dane o zmianach struktury firm w Polsce sugerują, że mikroprzedsiębiorstwom coraz trudniej urosnąć jest do rozmiarów małych, a potem średnich, więc ograniczają się do trwania – ocenia dr Aleksander Łaszek, główny ekonomista FOR. Według niego ma to związek z częstymi w ostatnich latach zmianami prawa, ale też zmianami w sądownictwie. – Istnieje literatura wiążąca wielkość przedsiębiorstw z szeroko rozumianą praworządnością. To zrozumiałe: jeśli prawo się często zmienia, jego jakość jest niska a sądy są nieefektywne, to lepiej pozostać małą, elastyczną firmą – tłumaczy.

Jak podkreśla, nie jest przypadkiem, że wśród krajów strefy euro nadreprezentację mikrofirm widać w Grecji i Włoszech. Zwraca też uwagę na opresyjność administracji. – Największe firmy nie obawiają się kontroli, bo mają sztaby prawników, które dbają o to, by działały w zgodzie z przepisami. W mikrofirmach kontrolerzy nie mają czego szukać. Po przekroczeniu pewnego progu wielkości, firma staje się jednak widoczna dla administracji – ocenia Łaszek.

czytaj więcej

Blog FOR: Afryka potrzebuje wolności, Świat Wolności

W kolejnym odcinku cyklu „Świat Wolności” zaczynamy podróż po inicjatywach wolnościowych organizacji pozarządowych od Afryki, gdzie działa coraz więcej grup, zajmujących się promocją liberalnych idei, w tym wolnego rynku, tolerancji i praworządności. Liberałowie w Afryce pracują często w bardzo trudnym otoczeniu, pokazując alternatywę dla wielu złych, etatystycznych polityk, które osłabiają potencjał rozwojowy tego kontynentu. W debacie publicznej pojawia się coraz więcej wolnościowych recept dla Afryki, a niektóre z nich udaje się wprowadzać w życie.

czytaj więcej

FOR: Prognoza MFW może nie uwzględniać wszystkich jednorazowych dochodów budżetowych, Gazeta Wyborcza

Według Forum Obywatelskiego Rozwoju prognoza MFW może nie uwzględniać wszystkich jednorazowych dochodów budżetowych (są to m.in. zyski z przekształcenia OFE czy handlu prawami do emisji CO2). „Niewykluczone, że prognoza poziomu deficytu MFW jest nadmiernie pesymistyczna. Stanowi jednak porównanie wszystkich krajów UE według jednolitej metodologii (…)”  – przypomina FOR.

czytaj więcej

Aleksander Łaszek: Nasz wzrost gospodarczy jest napędzany konsumpcją, ale brakuje inwestycji, InnPoland

Nic dziwnego, że coraz częściej oglądamy każdy produkt, zanim go kupimy. Ale czy to nie załamie naszej gospodarki? Przecież oszczędność kłóci się z konsumpcją, która od dawna napędza nasz wzrost gospodarczy. Teoretycznie rzecz biorąc przez nasze skąpstwo w obliczu recesji, moglibyśmy ją pogłębić. Aleksander Łaszek, główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju, uspokaja, że taka sytuacja raczej nie nastąpi. Bo wcześniej wykończy nas co innego.

– To fakt, że nasz wzrost gospodarczy jest napędzany konsumpcją, ale cały czas brakuje inwestycji. Tutaj mamy problem, bo tempo w jakim zdobywamy światowe rynki, słabnie. Cały czas nasz eksport jeszcze ciągle rośnie szybciej od eksportu światowego, ale ta różnica spada. Przez niskie inwestycje konkurencyjność polskich firm spada. Zatem stwierdzenie, że wystarczyłoby, żebyśmy dalej konsumowali, i dalej byśmy rośli, jest przesadne. Bo coraz bardziej okazuje się, że zagrożeniem jest za mało inwestycji – mówi nam Łaszek.

czytaj więcej