Forum Obywatelskiego Rozwoju

Ten festiwal rozdawnictwa jest niebezpieczny – Marcin Zieliński, Rzeczpospolita

– Wysokie nakłady na wojsko, jeśli uznajemy je za priorytetowe, powinny być dla rządu impulsem do ograniczania innych wydatków. Tymczasem zamiast ograniczania wydatków mamy festiwal rozdawnictwa: jeszcze wyższe zasiłki dla emerytów (tzw. czternastki), by kupić ich głosy w wyborach, 800+ czy „darmowe” autostrady – ocenia główny ekonomista i prezes FOR Marcin Zieliński.

czytaj więcej

Komunikat FOR 13/2023: Rachunek od państwa za 2022 rok

W 2022 roku wydatki publiczne w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły niemal 36 tys. zł, a w przeliczeniu na jednego pracującego – 79 381 zł. Wszystkie wydatki publiczne są finansowane albo z płaconych przez nas podatków (danin), albo z emitowanego przez państwo długu (który oznacza wyższe podatki w przyszłości). Wielu ludzi, domagając się realizowania kolejnych programów przez państwo, nie dostrzega, że wiąże się to z większym opodatkowaniem społeczeństwa (teraz lub w przyszłości).

czytaj więcej

Nic nie zastąpi zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego, które będzie pilnować, by do władzy nie dochodzili populiści – Leszek Balcerowicz, RMF FM

– Wzrost gospodarczy zależy od tego, jak mamy ukształtowaną stronę podaży, czyli zdolności produkcyjnej, co zależy od tego, ile jest reform oraz ile jest interwencji państwa, czyli polityków. U nas dyskusja toczy się na polu wydatków w sytuacji, w której w tym roku będziemy mieli prawdopodobnie zerowy wzrost, a jeśli spojrzymy na ostrzegawcze prognozy, to okaże się, że stoimy przed perspektywą stagnacji. Tak demagogicznej kampanii nie przypominam sobie po 1989 roku – ocenia prof. Leszek Balcerowicz.

czytaj więcej

Czas chyba odkryć karty. Liczby nie kłamią, trzeba je tylko ujawnić – Sławomir Dudek, Gazeta Wyborcza

Funduszy jest już prawie…100. To – jak pracowicie wymieniał na Twitterze dr Sławomir Dudek, główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju, np. Fundusz Rezerwy Demograficznej, ZUS, Krajowy Fundusz Drogowy, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Fundusz Reprywatyzacji, Fundusz Alimentacyjny, Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców, Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych​

czytaj więcej

Rządowa Strategia Demograficzna 2040 nie pomoże na kryzys demograficzny

Pomimo bardzo wysokich wydatków publicznych na politykę rodzinną w Polsce, jej efekty pozostają niejasne. Publikowany przez GUS wskaźnik dzietności nie uwzględnia emigracji po przystąpieniu Polski do UE, co silnie zaniża jego wartości i w praktyce uniemożliwia prowadzenie polityki pronatalistycznej opartej na dowodach. Projekt Strategii Demograficznej 2040 ignoruje ten problem, nie wyciąga wniosków z porównań międzynarodowych, których dokonuje, a same obszary polityki demograficznej opisuje w sposób, który nie pozwala ocenić potencjalnych efektów skoncentrowanych w nich działań.​

czytaj więcej

Jan Kożuchowski: Na 500 plus i inne wydatki socjalne przeznaczamy 21,3% PKB, eGospodarka

Nie brakuje ludzi twierdzących, że Polska niewiele przeznacza na wydatki socjalne, do których zalicza się transfery pieniężne (przede wszystkim emerytury) oraz nieodpłatne usługi finansowane z podatków (szkolnictwo, ochrona zdrowia). Tymczasem w 2019 roku Polska przeznaczyła na wydatki socjalne 21,3% PKB – najwięcej wśród posocjalistycznych krajów OECD. Stało się to w następstwie rozszerzenia 500 plus na wszystkie dzieci i wprowadzenia trzynastej emerytury.

czytaj więcej