"Skutecznie promujemy wolność"

EN

2016-10-20

Marcin Zieliński

Marcin Zieliński

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

Ekonomista, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2008 roku Summer Fellow w amerykańskim Ludwig von Mises Institute. W 2011 roku otrzymał Vernon Smith Prize za esej na temat konkurencji walutowej. Przetłumaczył na język polski książki m.in. Friedricha Augusta Hayeka, Ludwiga von Misesa, Davida Friedmana i Deirdre N. McCloskey. Autor artykułów i analiz na temat transformacji, prywatyzacji i bieżącej sytuacji gospodarczej w Polsce.

Zainteresowania badawcze:

- ekonomiczna analiza regulacji

- transformacja gospodarcza w Polsce

- prywatyzacja

- przedsiębiorstwa państwowe

Kontakt:

E-mail: marcin.zielinski@for.org.pl


Wybrane publikacje FOR autorstwa Marcina Zielińskiego:

Wspierają nas