"Skutecznie promujemy wolność"

EN

2016-10-20

Marcin Zieliński

Marcin Zieliński

Ekonomista Fundacji FOR.

Ekonomista, autor analiz na temat polskiej transformacji gospodarczej w Polsce, roli własności prywatnej w gospodarce, ekonomicznej analizy regulacji, rynku finansowego i sektora bankowego.

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

W 2008 roku Summer Fellow w amerykańskim Ludwig von Mises Institute. W 2011 roku otrzymał Vernon Smith Prize za esej na temat konkurencji walutowej. Przetłumaczył na język polski książki m.in. Friedricha Augusta Hayeka, Ludwiga von Misesa, Davida Friedmana i Deirdre N. McCloskey.

Autor artykułów i analiz na temat transformacji, prywatyzacji i bieżącej sytuacji gospodarczej w Polsce.

Kontakt:
e-mail: marcin.zielinski@for.org.pl
Twitter: @MA_Zielinski

Zainteresowania badawcze:

  • ekonomiczna analiza regulacji,
  • transformacja gospodarcza w Polsce,
  • prywatyzacja,
  • przedsiębiorstwa państwowe.

Wybrane publikacje FOR autorstwa Marcina Zielińskiego: