Forum Obywatelskiego Rozwoju

2022-04-05

Synteza:

  • Liberalizacja dostępu do zawodów regulowanych nie tylko pomoże obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Polski, ale też zwiększy konkurencyjność i jakość usług polskiej gospodarki.

  • Proponowane przez Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą kierunki zmian w prawie obejmują ułatwienie dostępu do 1) zawodów medycznych, 2) zawodów z deficytem rąk do pracy, 3) administracji publicznej oraz służb mundurowych.

  • Pierwsze kroki w zakresie liberalizacji dostępu do zawodów medycznych – psychologa, lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki oraz położnej zostały już poczynione przez ustawodawcę w związku z pandemią Covid-19 oraz tzw. specustawą ukraińską. Rozszerzenie o dalsze zawody związane ze służbą zdrowia jest logicznym i potrzebnym krokiem.

  • Raport „Barometr Zawodów” na 2022 rok jako deficytowe i cechujące się brakiem rąk do pracy klasyfikuje 30 zawodów. Zawody te powinny zostać otwarte na pracowników z Ukrainy.

  • Napływ ludności z Ukrainy rodzi również wyzwania dla administracji publicznej (np. w urzędach pracy konieczne będzie zatrudnienie osób władających językiem ukraińskim). Należy uelastycznić obecne zasady zatrudniania cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, tak by administracja była w stanie sprawnie realizować swoje zadania. 

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Autor:

Piotr Oliński, młodszy analityk FOR
[email protected]

Współpraca:

Andrzej Drozd, wiceprezes PUIG
[email protected]

Tetiana Gomon, koordynatorka kampanii społecznej „Partnerstwo i Zatrudnienie”
[email protected]