Forum Obywatelskiego Rozwoju

Synteza:

  • Delegowanie sędziów stanowi odpowiedź na przejściowe problemy kadrowe w poszczególnych jednostkach. Zasadnicze kompetencje w tej dziedzinie przysługują Ministrowi Sprawiedliwości.

  • Kiedy mechanizm delegacji przestaje spełniać swój deklarowany cel, stając się narzędziem nagradzania lub karania sędziów w rękach ministra będącego zarazem Prokuratorem Generalnym, ma to wpływ na niezawisłość sędziów – a w konsekwencji na prawo do sądu.

  • System delegowania sędziów jest nieprzejrzysty i nie zapewnia podstawowych gwarancji niezawisłości sędziów. W świetle niedawnej opinii rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest on niezgodny z wymogami prawa Unii oraz budzi wątpliwości konstytucyjne.

  • Zasady delegowania sędziów powinny zostać natychmiast zmienione w kierunku wprowadzenia obiektywnych kryteriów delegacji i wyeliminowania wszelkich potencjalnych możliwości wywierania presji na sędziów.

Pełna treść analizy znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autora:

Patryk Wachowiec, ekonomista FOR
[email protected]