Forum Obywatelskiego Rozwoju

Komentarz FOR do uwag Rady Gospodarczej w sprawie proponowanych zmian w systemie emerytalnym

Materiały przedstawione na konferencji prasowej Rady Gospodarczej w dniu 4 listopada br. zawierają powtarzane i zdementowane wcześniej tezy, które są podstawą proponowanych przez rząd zmian prowadzących do likwidacji filaru kapitałowego i spadku bezpieczeństwa emerytalnego. 1. Rada twierdzi, że zakup obligacji Skarbu Państwa przez OFE jest rozwiązaniem „mało sensownym”, nie przynosi korzyści dla emerytów oraz jest […]

czytaj więcej

Opinia FOR na temat zmian w systemie emerytalnym proponowanych przez rząd

Przedstawiamy opinię Forum Obywatelskiego Rozwoju, na temat zmian w systemie emerytalnym proponowanych przez rząd, ( Projekt Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych z dnia 10 października 2013 r.), która została przesłana do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz do Ministerstwa Finansów, w […]

czytaj więcej