Forum Obywatelskiego Rozwoju

Podatek dochodowy dla gospodarstw rolnych ma być wprowadzony od początku 2014 r. Nie będzie on dodatkowo obciążał rolników ponieważ zastąpi obecny podatek rolny. Nowe rozwiązanie pozwoli na lepsze powiązanie wysokości podatku od rzeczywistych dochodów rolnika. Zmiany te zwiększą spójność społeczeństwa likwidując przywileje, dla wybranych grup. W dłuższym okresie pozwoli na zwiększenie poziomu świadczeń społecznych wypłacanym rolnikom.

 

Kontakt do autora:
[email protected]