Forum Obywatelskiego Rozwoju

Rząd rozważa wprowadzenie dobrowolności uczestnictwa w kapitałowym systemie emerytalnym, aby w ten sposób zlikwidować OFE. Wprowadzenie dobrowolności, za którą kryje się likwidacja funduszy emerytalnych ma na celu zaspokojenie krótkookresowych potrzeb budżetowych państwa, a nie bezpieczeństwo wypłaty emerytur. Dobrowolność proponowana przez premiera, nie ma nic wspólnego z prawdziwą dobrowolnością, zdecydowanie bliżej jej do przymusu zastosowanego przez Orbana na Węgrzech.

Zachęcamy do zapoznania się z krótkim komentarzem autora dotyczącym publikacji: http://www.youtube.com/watch?v=t67XSyGdHlY

Kontakt do autora:
Dawid Samoń
e-mail: [email protected]