Forum Obywatelskiego Rozwoju

Przedstawiamy opinię Forum Obywatelskiego Rozwoju, na temat zmian w systemie emerytalnym proponowanych przez rząd, ( Projekt Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych z dnia 10 października 2013 r.), która została przesłana do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz do Ministerstwa Finansów, w dniu 28 października 2013 r.

Opinia dotyczy najważniejszych elementów proponowanych zmian w zakresie:

  • nacjonalizacji ponad połowy aktywów OFE wyrażonych obligacjami Skarbu Państwa i zamiany tych obligacji na obietnice wypłaty emerytur w ZUS (w uzasadnieniu ustawy to działanie zostało mylnie nazwane: „Przeniesienie wyrażonych obligacyjnymi zobowiązaniami Skarbu Państwa części uprawnień emerytalnych ubezpieczonych z OFE do ZUS”),
  • określenia zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w OFE i sposobu „przenoszenia” uprawnień emerytalnych ubezpieczonych z OFE do ZUS będące de facto stopniową nacjonalizacją środków w OFE na 10 lat przed osiągnięciem ustawowego minimalnego wieku emerytalnego (tzw. „suwak bezpieczeństwa”),
  • umożliwienia ubezpieczonym dokonania wyboru czy chcą przekazywać część przyszłej składki emerytalnej do drugiego filara (osłabionego poprzez zmiany, o których mowa w pkt. 1. i 2.),
  • urynkowienia zasad inwestowania i likwidacji minimalnej stopy zwrotu.

Kontakt do autorów:

Aleksander Łaszek:
[email protected]

Marek Tatała:
[email protected]

Dawid Samoń:
[email protected]