Forum Obywatelskiego Rozwoju

Rząd PO-PSL od 2009 r. regularnie stosuje sztuczki księgowe by zamiatać dług publiczny pod dywan. W 2009 i 2011 r. zmieniono definicję sektora finansów publicznych by sztucznie zaniżyć poziom długu. Obecnie zawiesza się pierwszy próg ostrożnościowy, co jest niebezpiecznym precedensem i podważa zasadność reguł fiskalnych.
Rząd, zamiast przestrzegać reguł gry i wprowadzać działania ograniczające przyrost długu publicznego określone w progach ostrożnościowych, coraz bardziej rozdyma finanse publiczne.

Komentarz autora na temat publikacji (wideo)

Kontakt do autora:
Dawid Samoń
e-mail: [email protected]